Norra Vi gårdar

Norra Vi Hembygdsförening fotograferade åren 2003-2006 samtliga gårdar i Norra Vi och gav ut dokumentationen på en cd-skiva ”Norra Vi gårdar, torp och backstugor”. Under varje gård finns bilder på mangårdsbyggnaden, uthus, ladugård mm. I detta album finns ett fotografi från varje gårds mangårdsbyggnad.

Fler bildgallerier från Norra Vi hembygdsföreningPublicerad av

Björn Johansson