Jordbruksbilder

Sockerbetor och foderbetor.

Odling av dessa var mycket arbetskrävande, först hackning med långhacka för att ta bort ogräs och göra lämpligt avstånd mellan en grupp av plantor. Sedan gallring med kort hacka då fick man krypa på knä mellan två rader och efter en tid vidtog ogräshackning kanske vid två tillfällen. Arbetet utfördes på ackord d.v.s. man hade betalt per tunnland (1/2 hektar). Trots det hårda arbetet var det många som fick en god inkomst under några försommarveckor.

 

Fler bildgallerier från Riseberga - Färingtofta hembygdsföreningPublicerad av

Erling Wilkens
Hej! Är född i Torraröds by Färingtofta socken 1940. Har under min yrkesverksamma tid arbetat på SAS Arlanda, återvände till Skåne efter det jag blivit pensionär. Har alltid varit intresserad av historia, då speciellt hembygds historia som Riseberga och Färingtofta har i stor mängd! Min mail-adress är erling.wilkens@telia.com.