Skolkort

I Norra Vi har det funnits tre skolor. Kyrkskolan intill kyrkan. Skolan invigdes 1871 och avvecklades 1967. Högmåla skola i Svanboskaten invigdes 1881 och avvecklades 1952 samt Hökhults skola i Sörskaten som invigdes 1892 och avvecklades 1951.
I Hökhult och Högmålen undervisade en lärare på vardera platsen. I Kyrkskolan var man två lärare. Vid sekelskiftet 1800-1900 hade man ca 100-120 barn i skolorna. Hälften gick i Kyrkskolan och 1/4 del i vardera Hökhult och Högmålen.

Fler bildgallerier från Norra Vi hembygdsföreningPublicerad av

Björn Johansson