Fortsättningsskola, yrkeskurser

Fortsättningsskola blev det från 1901 i Björketorps kommun. Den hade funnits tidigare då och då vissa år. Man hade undervisning i modersmål, räkning och bokförföring, geometri och linearteckning, naturkunnighet och hälsolära samt undervisning i kristendomskunskap om 6 veckor.

När den genom riksdagsbeslut 1918 blev obligatoriskt och 2-årig, under misnt 360 undervisningstimmar skulle förbereda de yngre för deras yrkesliv. Det beslutades 1929 att den nu 2-åriga fortsättningsskolan i Björketorp skulle bli yrkesbestämd för flickor i form av husligt arbete. Det innebar slöjd i första årskursen och hushållsgöromål i andra årskursen. Fortsättningsskolan blev 1-årig på 180 timmar då ett sjunde skolår infördes 1947. De sista åren som fortsättningsskolan fanns kvar 1964-66 var den gemensam med Bollebygd.

Yrkesundervisning började man med på deltid läsåret 1947-1948. Denna landstingsanslutna yrkesskola upphörde i kommunen 1968 när Älvsborgs läns landsting lade ned den. Samma år började den kommunala vuxenutbildningen.

Fler bildgallerier från Björketorps sockens hembygdsföreningPublicerad av

Dagny Bengtsson
Föreningsredaktör för Björketorps hembygdsförening. Tel. 031-246985 E-post dagny.charlotta@gmail.com