Hertsön

Bilder från byn Hertsön och fastigheten Hertsön no 1.

Fler bildgallerier från Nederluleå hembygdsföreningPublicerad av

Hans Havo
Bosatt i Hällbacken-Nederluleå, f.d.skogstjänsteman. Född 1936. Medlem i Nederluleå hembygdsförening.