Gravstenar på Drängsereds kyrkogård

Hembygdsföreningen arrangerade mellan 2005 och 2010 varje sommar  två till tre kyrkogårdsvandringar, där intresserade samlats och berättat om dem som ligger begravda vid resp. gravsten. Berättelserna har nedtecknats. Även annan information har tillförts bearbetningen.Gravarna har även fotograferats. I detta album presenteras foton över gravstenarna på Drängsereds kyrkogård med information om personerna i gravarna. Redigering av bilder och uppdatering i Bygdeband har gjorts av Bernt Bengtson 2010 – 2011. Ytterligare bilder kommer att läggas in efterhand. Genom klick på bilderna förstoras de och all information visas. Se vidare.

Fler bildgallerier från Drängsereds hembygdsföreningPublicerad av

shf_drangsered5