Wisskvarns by.

Wisskvarns by växte upp vid vattenförbindelsen mellan Östersjön och Sommen. Troligen byggdes kvarnen upp under 1500-talets slut alternativt början på 1600-tal. I början av 1900-talet byggdes slipmassefabriken, arbetarbostäder och lanthandeln. Under 1900-talets första femtio år hade byn sin ”storhetstid” med 110-120 invånare. När slipmassefabriken lades ner 1933 började ”avfolkningen”. Idag finns ca 10-talet fast boende och 20-talet fritidsboende. Albumet innehåller fotografier på personer och byggnader som funnits i Wisskvarns by.

Fler bildgallerier från Norra Vi hembygdsföreningPublicerad av

Björn Johansson