Att bli användare

Alla föreningar som är medlemmar i SHF får gratis använda Bygdeband. Så här blir din förening användare av Bygdeband. Var noga med att fullfölja alla tre stegen:..

  1. Läs igenom Bygdebandsavtalet
  2. Ange föreningens namn och se till att föreningens två behöriga firmatecknare skriver under. Läs mer om firmatecknare.
  3. Bifoga utdrag från protokoll som styrker beslut om firmatecknare.
  4. Bifoga användarblanketten med namn på de personer som ska ha användarkonton. Klicka här för att ladda ned och skriva ut användarblanketten.

Kom ihåg! Om föreningen skickar in avtal men inget utdrag från protokoll kan föreningen inte börja använda Bygdeband. Samma sak händer om föreningen inte skickar in användarblanketten där man anger vilka personer som ska vara användare.

Skicka dokumenten till:

Sveriges Hembygdsförbund
Box 6167
102 33 Stockholm

För att använda Bygdeband behöver föreningen vara ansluten till Sveriges Hembygdsförbund. Förutom Fullvärdigt medlemskap finns så kallat Stödjande medlemskap som kan erhållas av ideella föreningar och stiftelser som delar SHF:s grundsyn och stödjer SHF:s ändamål, men som inte är allmännyttiga föreningar öppna för alla. Exempel är kamratföreningar som vänder sig endast till personer som vuxit upp i samma stadsdel eller museer som är organiserade som stiftelser. Det kan också vara en förening som är ansluten till en annan riksorganisation, till exempel en bygdegårdsförening. Medlemmar i stödjande organisationer har närvarorätt på SHF:s riksstämma. Läs mer på www.hembygd.se/medlemskap

Jobbar föreningen utan avtal med SHF?
Arbetar föreningen fortfarande med Genline-avtal men saknar avtal med SHF måste föreningen omgående skicka in ett SHF-avtal enligt ovan.

Behöver du stöd eller information?
Manualen
Riktlinjer för föreningsredaktörer
Kontakta supporten
Informationsmöten och kurser