Att bli användare

Alla föreningar som är medlemmar i SHF får gratis använda Bygdeband. Så här blir din förening användare av Bygdeband. Var noga med att fullfölja alla tre stegen:..

  1. Skriv ut och läs igenom Bygdebandsavtalet (Observera att det from april 2018 är samma avtal för hemsida och Bygdeband).
  2. Fyll i avtalet med föreningens namn och se till att föreningens två behöriga firmatecknare skriver under. Bifoga utdrag från protokoll som styrker beslut om firmatecknare. Läs mer om firmatecknare.
  3. Skicka in information om de personer som ska ha användarkonton. Klicka här för att göra anmälan direkt på webben.

Föreningen kan börja arbeta när avtal, protokoll och användaruppgifter skickats in och behandlats.

Skicka avtal och protokoll till:
Sveriges Hembygdsförbund
Box 6167
102 33 Stockholm

För att få använda Bygdeband behöver föreningen vara ansluten till Sveriges Hembygdsförbund. Förutom Fullvärdigt medlemskap finns så kallat Stödjande medlemskap som kan erhållas av ideella föreningar och stiftelser som delar SHF:s grundsyn och stödjer SHF:s ändamål, men som inte är allmännyttiga föreningar öppna för alla. Exempel är kamratföreningar som vänder sig endast till personer som vuxit upp i samma stadsdel eller museer som är organiserade som stiftelser. Det kan också vara en förening som är ansluten till en annan riksorganisation, till exempel en bygdegårdsförening. Medlemmar i stödjande organisationer har närvarorätt på SHF:s riksstämma. Läs mer på www.hembygd.se/medlemskap

Jobbar föreningen utan avtal med SHF?
Arbetar föreningen fortfarande med Genline-avtal men saknar avtal med SHF måste föreningen omgående skicka in ett SHF-avtal enligt ovan.

Behöver du stöd eller information?
Manualen
Riktlinjer för föreningsredaktörer
Kontakta supporten
Informationsmöten och kurser