S:t Eriks Gille Roslags-bro

  • 5
  • 2
  • 119
S:t Eriks Gille Roslags-bro

Information om S:t Eriks Gille Roslags-bro

S:t Eriks Gille är Roslags-Bro hembygdsförening. Gillet bildades den 18 maj 1960 på 800-årsdagen av Erik den heliges död. Initiativtagare var kyrkoherden K.A. Grandin.

Gillet har till uppgift att verka för hembygds- och församlingskänslans stärkande, att bevara rester av hembygdens gamla kultur samt att försöka skydda kultur- och naturminnesmärken, som kan bedömas att vara av värde för kommande släkten.

Hembygdsföreningens fasta punkt är den gamla gården Labacken, belägen i
Övra Söderby. Gården med boningshus, ladugård, lada och inventarier tillföll föreningen 1985 genom arv/donation.

Bilder och dokument inlagda av S:t Eriks Gille Roslags-bro

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av S:t Eriks Gille Roslags-bro

Visa fler personer ›Publicerad av

Bygdebandssupport Griggus Per Norberg
Telefonnummer till Bygdebandssupporten 08-545 450 77. Supportens telefontider, vardagar 08.30 - 12.30