Klippans hembygdsförening

  • 522
  • 2873
  • 233
Visa karta
Klippans hembygdsförening
Koordinater: 56.135220, 13.159861

Läs mer på hembygdsföreningens webbplats

Information om Klippans hembygdsförening

Välkommen till Klippans Hembygdsförening på Bygdeband. Vi började arbeta med Bygdeband 2015. Vi har bara nått en liten bit på vägen, så många av torpen och gårdarna saknar information.

Arbetet fortskrider med efterforskning och sammanställning, därefter inmatning på Bygdeband.

Vi är en ideell förening, som enligt våra stadgar har till ändamål att främja hembygdsvård och hembygdsforskning inom Klippanorten.

Vi har även som mål att på bygdeband förankra alla torp, gårdar, personer och andra intressanta platser i Gråmanstorps församling. Även fornminnen som håller på att försvinna i naturen har vi som syfte att mäta in och fastlägga, för att man även i framtiden skall kunna återfinna dessa.

Klippans Hembygdsförening finns vid Elfdalen i östra delen av Klippan, där föreningen förvaltar ett antal stugor och hus som flyttats hit från olika platser i kommunen.

Vår hembygdsförening bildades 1933, men då under namnet ”Söderåsens och Rönneådalens Hembygdsförening”. Socknarna var Gråmanstorp, Vedby, Västra Sönnarslöv, Kvidinge, Stenestad och Klippans municipalsamhälle.

En tomt skänktes till föreningen av Gustav Persson vid Klöva Hallar, Söderåsen. En bålebyggnad i Sönnarslöv inköptes för 70 kronor (Soldat-torpet). Össjö krog flyttades hit 1936.

1952 kostade det 50 öre att besöka stugorna. Numera gratis.

1954 fick föreningen mark av Klippans köping i Elfdalen. Medlemsantalet var nu 309 personer.

1959 ändrades föreningens namn till Klippans Hembygdsförening.

1977 brann turisthotellet i Klöva Hallar, då blev Soldattorpet, Össjö Krog och Forsbylängan ensamma på platsen, ingen trevlig miljö längre och sabotage mot husen blev följden och de förföll. Därför flyttades de till nuvarande plats i Elfdalen 1987 – 1988.

Medlemsantalet år 2015 uppgår till 440 medlemmar.

Föreningen utger även, för 19:e året, Bygdebladet med Blomgrensbilder, en tidskrift med historia från bygden och bilder från Blomgrens bildarkiv. Närmare 37000 bilder finns inskannade, efter glasplåtar, i detta arkiv.

Fotografen Axel Blomgren verkade i bygden mellan 1897 och 1955. Han hade fotoatelje  och bokhandel på Järnvägsgatan i Klippan, eller Åby som samhället hette förr.

För att få tillgång till arkivet krävs ett medlemskap i Klippans Hembygdsförening eller i Åsbo Släkt- och Folklivsforskare.

Föreningens kontaktpersoner i Bygdeband

Ansvarig Bygdeband     Mats Pettersson             lasakungen@hotmail.com

Inmatare Bygdeband

Personer                         Siv Eriksson                     eriksson.043514338@telia.com

Personer                         Marianne Carlson          mariannecarlssons@gmail.com

Platser/torp, gårdar     PO Carlson                      po@klippanshembygd.se

 

 

 

Bildgallerier inlagda av Klippans hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Klippans hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Klippans hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

Bygdebandssupport Griggus Per Norberg
Telefonnummer till Bygdebandssupporten 08-545 450 77. Supportens telefontider, vardagar 08.30 - 12.30