Vegbyortens hembygdsförening

  • 60
  • 3
  • 62
Visa karta
Vegbyortens hembygdsförening
Koordinater: 57.783333, 13.416666

Information om Vegbyortens hembygdsförening

Utsikt från, Kvastabacken

Vegbyortens Hembygdsförening

Den 4 juni 1970 beslutades att bilda en hembygdsförening i Vegby
för socknarna Finnekumla och Södra Säm.

Föreningen har sin huvudsakliga verksamhet och det mesta av sitt byggnadsbestånd i den vackert belägna hembygdsparken c/a 150 meter öster om vattentornet i Vegby.

Den första byggnad som uppfördes på området var Finas stuga som stått på mark tillhörande Bosgården i Säm. Stugan invigdes på sin nuvarande plats 1973.

Nästa byggnad var en förrådsbyggnad innehållande förråd, vedskjul och utedass. Året var  1976 och byggnaden fick en plats strax söder om Finas stuga. Placeringen på förrådet ansågs störande för den närliggande stugan och flyttades därför 1979 till en plats norr om stugan.

År 1983 revs och flyttades en stuga som fanns på Hästhagen i Säm och som ägdes av Ejnar Gustavsson. Stugan var i mycket dåligt skick och dessutom vandaliserad så därför inköptes en liknande stuga i Nittorp för att ersätta murkna och saknade delar i Liljas stuga.
Ejnar Gustavsson, född 1920, och hans mor Anna bodde kvar i stugan till 1948. Orsaken till att stugan hamnade i hembygdsparken var att Ejnar, som numera bor i Finland, skänkte stugan till hembygdsföreningen och 1984 invigdes stugan på sin nuvarande plats.

Hembygdsföreningens ladugård kommer från ett torp i Finnekumla som hette Nylyckan som  ägs av Hans Pettersson på Lyckorna. Ägaren skänkte ladugården till hembygdsföreningen som nedmonterades  1988 och stod färdig för invigning 1989. Vid ladugårdens östra gavel uppfördes också ett nytt utedass.

En affärsbyggnad fick raskas fram i all hast då föreningen blev erbjudna inredningen och en del osålda varor i f.d. Löngårdhs affär. Beslutet blev att bygga till den befintliga förråds-byggnaden till ungefär bubbla storleken. I och med tillbyggnaden kunde vedbod och utedass tas bort då dessa utrymmen nu finns på annan plats.
Förrådsdelen försågs invändigt med en väggbeklädnad av spåntad panel och används nu som museum där bl.a. ”Kalle på Kullen”s skomakeri förvaras.
I affärsdelen, som invändigt är klädd med pärlspåntad panel från en riven del av magasinet på Vegby station, förvaras förutom inredning och varor från Löngårdhs, ett postskåp och en apparat för stämpling av tipskuponger m.m. från Folke Bengtssons affär i Säm.

Hantverksstugan uppförd 1997 består av en enda stor lokal och inrymmer bl.a. Carl Johanssons bleckslageri, Bodvards kardmakeri m.m.

Förutom byggnaderna i hembygdsparken har föreningen också svarat för upprustning av en s.k. jordkula / backstuga belägen på en höjd söder om Sämbyn. Upprustningen pågick under 1994-95 och jordkulan invigdes den 3 september 1995.

Ett annat projekt är upprustningen utmed Prästavägen / Körkevägen som har sin sträckning mellan Bosgården i Säm och Gårdö i Gällstad.
Denna väg är den äldsta kända i bygden och förbinder Södra Säms by och kyrka (numera kyrkoruin) med kyrkan i Gällstad.
På sträckan fanns på sin tid en hel del grindar, som tidigare kallades för ”le”.
Upprustningen startade 2004 och bestod bland annat av att alla ”leastolpar” har rests upp och att alla dessa platser försetts med namnskyltar på den ursprungliga benämningen.
Vidare har ett gammalt le anskaffats och hängts upp för att visa hur ett sådant kan ha sett ut. Stenmurar har också rensats från växtlighet och restaurerats.
Gammal ”Länsmanskällare” har restaurerats, info-skyltar har satts upp utmed vägen, en rastplats med ”Prä-sten” finns på ungefär halva sträckan.
Folket som bodde här var i regel inte torpare utan yrken som förekom var skräddare, lärarinna, karamellkokerska, gårdfarihandlare, bleckslagare m.m.
Där fanns t.ex. Karamellkokerskan Blada-Maja, gratialisten Lilja, postutbärerskan Josefina, skräddaren Elias m.fl.

Vägen kallades ”Prästavägen” därför att prästerna gick den vägen, mellan Södra Säms kyrka och Gällstads kyrka.
När Södra Säms kyrka togs ur bruk 1823, då var det istället folket från Sämbyn som fick gå upp till kyrkan i Gällstad, då blev namnet ” Körkevägen.”
Sträckan är en vacker gång-och cykelled på ca 2,5 km.

För lite större sällskap som vill besöka Hembygdsparken som t.ex. ett busslass besökare,
så kan vi, efter överenskommelse, öppna parken och eventuellt ordna med kaffe.
Givetvis är även mindre sällskap och enskilda personer välkomna.
Kontakta och boka tid med:
Wilhelm tel. 0321-723 38
Gustav tel. 0321-721 86
Birgitta tel. 0321-723 33

Välkommen som medlem i vår hembygdsförening!
Då får du även det trevliga ”Vegby-bladet” 4 gånger/år.
Medlemsavgiften är 100 kr / person på bankgiro 216-1826 / Vegbyortens hembygdsförening.

  • Glöm inte skriva ditt namn och adress på inbetalningen….

Du kan läsa mer här:  ” Södra Säm – hemmet vid sjön – landet vi förvaltar”
och här: Hembygdsföreningen och Vegby

Vill du veta mer, skicka gärna ett mail: tryffel@telia.com

 

Bildgallerier inlagda av Vegbyortens hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Vegbyortens hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Vegbyortens hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

Bygdebandssupport Griggus Per Norberg
Telefonnummer till Bygdebandssupporten 08-545 450 77. Supportens telefontider, vardagar 08.30 - 12.30