Gällersta forngårdsförening

  • 179
  • 29
  • 59
Visa karta
Gällersta forngårdsförening
Koordinater: 59.195449, 15.230978

Läs mer på hembygdsföreningens webbplats

Information om Gällersta forngårdsförening

Gällersta Forngårdsförening 100-år

1916-2016

Föreningen bildades den 20 juli 1916 på initiativ av Gällerstasonen redaktör Johan Lindström Saxon. Föreningens första ordförande blev Saxons kusin Edvard Gustavsson i Herminge.

Från början var föreningens namn Gällersta Fornminnesförening, målet var att samla föremål och folklivsminnen från gången tid. Man fick låna den lägenhet som fanns i fosterländska föreningens lokal Svea för att härbärgera de föremål som skänktes av Gällerstaborna Det fösta föremålet som skänktes var Herminge bys byatrumma, nr 1 i samlingarna.

Det visade sig ganska snart att det krävdes större utrymme för samlingarna. Gällersta kommun ägde mjölnarbostället vid Frisagården. Föreningen fick överta huset och rustade upp det.

Nu ändrades föreningens namn till Gällersta fornstugeförening.

Nu började föreningens blomstringstid. Saxon skrev skådespel som uppfördes vid sommarfesterna i Frisagårdens park. Under 1920-talet uppfördes Bondbröllopp, Skördegille, Brötegänge, Kristningakalas, Flöttegänge, Vikingatåg m.m. Man samlade så mycket folk att området vid Frisagården inte räckte till. Det kom upptill sju – åtta tusen besökare. 1919 ansökte man om mer mark av kommunen vid Fosterlänska föreningens lokal Svea, vilket också beviljades.

Nu kunde Saxon börja realisera sin dröm om en forngård efter förebilden Skansen i Stockholm. Nu växte Gällersta forngård fram. Mjölnarbostället flyttades och blir huvudbyggnad i bondgårdsmiljön

stall och ladugård hämtades vid backen uppe vid Gällersta kyrka.

Loftboden byggdes efter uppmätning av en förebild i Björka Ekeby

m.m. Under hela 20-talet tillkom flera byggnader. 1925 ger Saxon arkitekten Stylin uppdrag att rita en biblioteksbyggnad där han skulle samla närkelitteratur. Det blev den vita tegelbyggnaden mitt på gårdsplanen. Framför den uppfördes Nerikesstenen med namnen på berömda söner och döttrar från Nerike.

Saxons var en man med fasta principer och ideal. Detta ledde till att det uppstod en schism mellan föreningen och Saxon. När 1930-talet inleds är inte Saxon längre med i verksamheten. Det innebar att aktiviteten minskde och att de ekonomiska villkoren förändrades då Saxon tidigare ekonomiskt bidragit till verksamhet och uppbyggnad.

1930-40 talen var Forngården en samlingsplats för bygden och dess invånare utan att några större arrangemang som 20-talets fester ordnades.

1952 startade ett samarbete om midsommarfirande med Örebro Kulturella förening. Detta kom att innebära nya ekonomiska förutsättningar för föreningen.

1966 var ett viktigt år för föreningen. Efter flera år av dalande hembygds-intresse fick föreningen hjälp av kommun och stat, ett ekonomiskt stöd för en upprustning av samlingar och hus i samarbete med Örebro Läns museum. Gunnar Alsmark fick i uppdrag att ställa i ordning samlingarna och gav ut skriften ”Ett besök på Gällersta forngård”.

Gällersta folkdanslag som Saxon bildade 1922 återuppstod 1978 och verkade under ett tiotal år.

Under 1980-90 talet skedde handikappanpassning av lokalerna och en genomgripande renovering.

I slutet av 1990-talet fick föreningen familjen Almqvists smedja i gåva där nu kursverksamhet pågår. Smedjan har renoverats av några av föreningens medlemmar

Förutom uthyrningen av samlingssalarna till bröllop, förenings-, företags- och familjefester m.m. bedriver vi traditionellt hembygdsarbete med att vårda och bevara våra museisamlingar, genomföra studiecirklar, kurser m.m.

Årliga arrangemang är förutom midsommarfirande, valborgsmässofirande, hembygdsdag, julmarknad, en dag för bygdens barn samt något kultur-arrangemang t.ex. teater.

Det mest traditionsfyllda arrangemanget är barnfesten den 28 dec. Första barnfesten hölls på 1910-talet och har sedan genomförts i lokalerna i nästintill obruten följd.

Verksamheten sköts i dag av förutom styrelsen fyra sektioner, underhåll-, aktivitet-, musei-, samt smedjesektionen

Föreningens medlemsantal var från starten fram till 1960-talet endast ca. 30 st. men är i dag ca. 160 st.

 

Bildgallerier inlagda av Gällersta forngårdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Gällersta forngårdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Gällersta forngårdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

Bygdebandssupport Back Lena Holm
Telefonnummer till Bygdebandssupporten 08-545 450 77. Supportens telefontider, vardagar 08.30 - 12.30