Sandby-Gårdby hembygdsförening

  • 36
  • 0
  • 50
Visa karta
Sandby-Gårdby hembygdsförening
Koordinater: 56.580766, 16.642194

Läs mer på hembygdsföreningens webbplats

Information om Sandby-Gårdby hembygdsförening

Sandby-Gårdby hembygdsförening arbetar med Bygdeband i Sandby församling och i Gårdby församling.

Gårdby församlings platser ligger just nu under Sandby församling men kommer successivt att flyttas över till rätt församling.

Klicka på länkarna för att komma till respektive församling.

Vår hembygdsförening bildades 1957. Första ordföranden blev, som i många andra hembygdsföreningar på den tiden en präst, vår kyrkoherde Henning West. Första sammankomsten hölls i skolan i slutet av maj samma år. Då visades en serie bilder med gamla Kyrkliga ungdomsföreningens enorma projektor.

Nästa sammankomst var någon månad senare på Dröstorp, ödebyn på alvaret. Man kan i dessa möten spåra något av vad den Kyrkliga ungdomsföreningen hade sysslat med 25 år tidigare. Nu var det i Hembygdsföreningen samma människor som på detta sätt återupplevde något av sin ungdom.

Den mera handgripliga verksamheten kom snart in på kvarnrenoveringar. Åren 1967 till 1969 gjordes tre renoveringar i rask följd. Fortsatta renoveringar har det blivit under åren med byte av sönderblåsta vingar och andra mindre arbeten. År 2008 gjordes renovering av Sandbykvarnen och 2010 av Åbykvarnen. Båda med bidrag från Länsstyrelsen. Kvarnen vid Hembygdsstugan i Gårdby flyttades dit från Gunnarstorp i Norra Möckleby 1968.

Utgivandet av sockenboken 1972 var nästa stora uppgift. Alla de bilder som samlades in för illustrering i boken fotograferades av innan de lämnades tillbaka. Vi fortsatte att samla bilder, lånade album och fotograferade av.  Vi har i föreningen också en skicklig nutidsfotograf, Alf Danielsson, som sedan 80-talet har dokumenterat det dagliga livet i socknarna. Det är också en stor samling omkring 3800 bilder som väntar på inskanning.

År 1973 fick föreningen överta den gamla prästgårdsladan i Sandby. Det är en högsulelada 27 m. lång med fem högsulor och vasstak. I ladan har vi samlingarna av jordbruksredskap och maskiner och föremål från självhushållets dagar. Till området flyttade vi för några år sedan socknarnas spruthus där brandbil och spruta förvarades. Nu förvarar vi den gamla likvagnen där. I januari 1978 flyttade vi en stuga från Björkudden norr om Kalmar till Gårdby där den sedan blev vår hembygdsstuga.

År 2009 fick vi överta församlingshemmet i Sandby. Byggnaden var från början fattighus sedan sockenstuga där kommunen hade stämmor och valförrättningar. Nu kallar vi den Sockenstugan och har där bättre utrymme för sammankomster än i Hembygdsstugan.

Återkommande händelser i föreningen är bykamp, en frågetävling mellan byarna enligt mönster från Föra på norra Öland, årsmöte, morgonvandring i naturen, midsommarfirande, friluftsgudstjänster, loppmarknad, byvandringar, visning av bildarkivet, oxmarknad, filmafton och adventskaffe.

Studiecirklar vi haft genom åren är På jakt efter en hembygd, Beredskapsminnen, Kulturmiljö i skogen, Gård och bygd under 100 år, Bondeminnen, Ortnamn, Motorhistoria, Gården dess ägare och brukare, Ölands guldålder, Dialekten i Sandby-Gårdby och Personminnen på kyrkogårdarna som är en gravinventering i samarbete med församlingarna. Av dialektcirkeln har det blivit en omfattande ordlista med förklaringar och exempel på ”Gårdbymålet” som  är med i vår nya sockenbok ”Sandby och Gårdby – två socknar på Öland”. Boken innehåller 34 artiklar med många bilder. Vi är särskilt glada över att ha med en artikel om Sandby och Gårdby kyrkors historia skriven av Ragnhild Boström.
Publicerade bilder kan beställas hos hembygdsföreningen, för utskrift eller digital kopia.

Bildgallerier inlagda av Sandby-Gårdby hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Sandby-Gårdby hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›


Publicerad av

Bygdebandssupport Griggus Per Norberg
Telefonnummer till Bygdebandssupporten 08-545 450 77. Supportens telefontider, vardagar 08.30 - 12.30