Marbäcks Hembygdsförening

  • 1093
  • 20
  • 150
Visa karta
Marbäcks Hembygdsförening
Koordinater: 57.857625, 14.860854

Läs mer på hembygdsföreningens webbplats

Information om Marbäcks Hembygdsförening

Dataskyddspolicy  Läs den här….

Marbäcks Hembygdsgård

Den 11 maj 1936 bildades Marbäcks hembygdsförening på initiativ av kyrkoherde Erik
Wastesson.
Sedan en stor och välbelägen tomt i närheten av kyrkan skänkts till hembygds-
föreningen av greve Carl Bonde och sjuksköterskan fröken Märta Bogeman välvilligt
donerat erforderligt kapital, kunde initiativtagarens tanke förverkligas.

Ett överflödigt boningshus från Askeryds prästgård, från prosten Samuel Johan
Hedbors tid, inköptes och flyttades till hembygdsgården, där det nu utgör huvud-
byggnaden. Som flygelbyggnader äro uppförda ett soldattorp från Klinten och en loft-
bod från Biarp. Ett portlider från Kopparp och en basta från Äng ha även tillförts
hembygdsgården. Samtliga byggnader äro av äldre typ, troligen från början av 1700-
talet.
Föreningen är ansluten till Jönköpings läns hembygdsförbund, och dess medlems-
antal är (1956) ca 70. Ett stort antal äldre föremål har tillförts hembygdsgården, och i dess
byggnader förvaras omkring 270 sådana, vilka till största delen insamlats i Marbäcks
socken av föreningens intendent Simon Boström. Bland föremålen kunna nämnas en
ekplanka med kopparplåt och inskription om konung Gustaf III:s besök på Flottholmen
i sjön Ralången, äldre redskap för olika ändamål såsom vagnar av trä, väv redskap,
möbler, tavlor, stenyxor och andra fornfynd. Platsen har ett högt och vackert läge
med utsikt över Marbäcks kyrka och sjön Ralången. Föreningen håller hembygdsfest
omkring den 1 augusti varje år. Hembygdsgården utnyttjas även som församlingshem.
Föreningens uppgift är att vara en medelpunkt för hembygdsvårdens intressen samt
att hos ortens befolkning väcka kärlek till hembygden och dess minnen från gångna
tider.
Ur Sveriges bebyggelse 1956 Albert Gustafsson

Bildgallerier inlagda av Marbäcks Hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Marbäcks Hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Marbäcks Hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

Bygdebandssupport Griggus Per Norberg
Telefonnummer till Bygdebandssupporten 08-545 450 77. Supportens telefontider, vardagar 08.30 - 12.30