Silvbergs hembygdsförening

 • 38
 • 122
 • 126
Visa karta
Silvbergs hembygdsförening
Koordinater: 60.357828, 15.495001

Information om Silvbergs hembygdsförening

Silvbergs Hembygdsförening bildades i slutet av år 1983. Till interimstyrelsens ordförande valdes Birger Dalan med Astrid Möller som sekreterare.

Stadgarna från 4 mars 1984 anger som föreningens syfte att kunna berätta om gångna generationers liv genom att ,utforska hembygdens historia samt bevara gamla föremål och byggnationer. Man hoppades att i framtiden kunna samla allt i en hembygdsgård.

Genom Säters kommun disponerade föreningen två tidigare arbetarbostäder intill hyttplatsen i Ulfshyttan under de närmaste 25 åren. Då dessa sedan skulle säljas hyr föreningen lokaler i Föreningslokalen i Skenshyttan.

Ordförande är Gunnar Dicander, Grängshammar, sekreterare Åke Sterner, Skenshyttan och kassör Inger Murars, Ulfshyttan.Nya medlemmar är välkomna, medlemavgiften är 50 kr per person och år. Plusgiro 66 92 27-1.

Kontaktperson är Gunnar Dicander, Grängshammar 340 C, 781 96 Borlänge tel 0243-25 30 77 eller gunnar@dicander.com.

VERKSAMHET
Vid årsmötena har programmet för årets verksamheter fastställts och skickats ut till medlemmarna i form av ett litet tryckt program, som också finns i lokalen. Stående för varje sommar är Silvbergs-dagen med servering, försäljning, film mm samt tipspromenader med servering. Varje år har gjorts byvandringar, tidigare med Erik Reyier, Karl Sandström mfl som guider, på senare tid ofta Gunnar Dicander.

Genom åren har Erik Reyier hållit i studiecirklar om de olika byarna i Silvbergs socken. Träffarna har tagits upp på band, liksom många av byvandringarna. Samtidigt har man samlat foton från de olika delarna av socknen. Detta finns dokumenterat i form av böcker, pärmar med foton och tid-ningsurklipp, CD och DVD och är tillgängligt för alla i Föreningslokalen i Skenshyttan.

Föreningen disponerar den gamla bagarstugan i Ulfshyttan. Vill Du baka där kontakta Inger Murars, tel 070-407 57 94. Avgift 50 kr om Du har egen ved, annars 100 kr.

DOKUMENTATION som finns tillgänglig i lokalen i Skenshyttan:
Pärmar med foton från de olika byarna, arkivmaterial, tidningsklipp.

Film/CD, DVD (går att låna och kopiera):

 • Silvbergsfilmen. Upptagen av Allpe Foto, Borlänge, i slutet av 1940- och början av 1950-talet. Ljud pålagt av bl a Erik Reyier och Ulf Jansson. DVD.
 • Slåtter i Finnmarken. Svea och Sven Gustavsson, Bergback Sven, Berta och Erik Reyier, Berta och Helge Elving, Karl Sandström. DVD
 • Auktion i Skenshyttan. Karl Sandström. DVD
 • Sockendräkter i Silvberg. CD, text- och bildhäfte. Södra Dalarnas Hembygdsförening.

Ljudband:

 • Röster från förr. Inspelningar från studiecirklar och byvandringar. CD.

Böcker utgivna av Hembygdsföreningen (till salu):

 • Berättelser från Ulfshytte bruk, 1989. Sammanställd av en arbetsgrupp bestående av Åke Erdenius, Ingrid Jansson, Astrid Möller och Erik Reyier. Slutsåld.
 • Berättelser från Skenshyttan, 1992. Sammanstlld av Arne Engström, Åke Erdenius, Ragnar Holmqvist och Erik Reyier.
 • Berättelser från Grängshammar, 19.. Sammanställd av Gunnar Dicander, Astrid Möller och Erik Reyier.
 • Berättelser från Norbo. Sammanställd av Ingrid Jansson och Erik Reyier.
 • Berättelser från Sandvik. Sammanställd av Ingrid Jansson och Erik Reyier.
 • Berättelser från Norbodan och Norbo Finnmarken, 2000. Sammanställd av Ingrid Jansson och Erik Reyier.

Övriga:

 • Torp och torpare i Silvberg. Från en pensionärscirkel med Nils Gustavsson som ledare.
 • Hyttor, hammarsmedjor och kvarnar i Silvberg. En rundvandring till forna arbetsplatser av Gottfrid Hillerström. Redaktionskommitté: Karl Lindgren, Uno Pers, Erik Reyier.
 • Hyttpojken 1 och 2 av Sune Hedström.
 • Gruvor i Silvberg. En inventering av samtliga gruvor i Silvbergs socken. Gunnar Dicander.
 • Silvbergs kyrkor. En essä av Jörgen Dicander.

 

Bildgallerier inlagda av Silvbergs hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Silvbergs hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Silvbergs hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

Bygdebandssupport Griggus Per Norberg
Telefonnummer till Bygdebandssupporten 08-545 450 77. Supportens telefontider, vardagar 08.30 - 12.30