Röke Sockengille

  • 1359
  • 1517
  • 605
Visa karta
Röke Sockengille
Koordinater: 56.236226, 13.523105

Information om Röke Sockengille

Röke Sockengille är hembygdsföreningen i det som fram till och med 1951 var Röke kommun, nuvarande Röke församling samt byarna Sjöholma och Värsjö. Föreningen bildades i mars 1997 av en samling eldsjälar under ledning av Arne Arvidsson. Arne var sedan under fem år sockengillets ordförande.

Hösten 1997 köptes den nuvarande sockenstugan av Bengt-Åke Kjellsson, en fastighet från 1887, synnerligen välbelägen mitt i Röke, mittemot kyrkan vid Bjärnums-/Vittsjövägen.

Föreningens uppgifter är dels att dokumentera  bygden i ord och bild, dels att ordna lämpliga arrangemang, internt respektive för allmänheten.

Dokumentationen har resulterat i ett flertal böcker och filmer. I arkivet finns mer än 4 000 foton från 1870 till nutid. Filmmaterialet från 1950 och framåt finns på CD. Resultat från bygdecirklarna är publicerat i böckerna om bygdens historia. Läs mer på hemsidan: Filmer och böcker.

Fornminnen och torpplatser har försetts med GPS-koordinater och märkts upp med skyltar. Torpen i Bygdeband har fått samma beteckning som i boken ”Torp i Röke”.

Det offentliga arrangemangsutbudet presenteras två gånger om året i bladet ”Information från Röke Sockengille” och på hemsidan under Aktiviteter. Återkommande i programmet har under flera år varit  national- och hembygdsdag, byns gemensamma julmarknad, samverkan med kyrkan vid gudstjänst och kyrkkaffe den tredje advent, familjerally samt cykelorientering med kulturplatser som kontroller. Dessutom ordnas öppet hus i sockenstugan med varierande teman.

Medlemsantalet är cirka 300. Föreningen ser gärna nya medlemmar. Årsavgiften är 150 kronor. Medlemskap kan sökas via sockengillets e-post eller via telefonkontakt med styrelsens kassör Johnny Svensson, 070-540 78 78.

Som adress efter fastighetsbeteckning och eventuellt annat namn anges belägenhetsadressen.

Gå till Röke Sockengilles hemsida.

Ur Wikipedia:
”En belägenhetsadress anger var en plats finns. För bostadsadresser är det vanligen entrén eller infarten som adresseras. Belägenhetsadressen ska hjälpa en besökare att hitta platsen.”

Postnummeradress till fastigheterna i Röke är

282 93 Röke

 

Bildgallerier inlagda av Röke Sockengille

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Röke Sockengille

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Röke Sockengille

Visa fler personer ›Publicerad av

Bygdebandssupport Griggus Per Norberg
Telefonnummer till Bygdebandssupporten 08-545 450 77. Supportens telefontider, vardagar 08.30 - 12.30