Grava hembygdsförening

Här kan du njuta och se den gamla hembygdsgården i naturskön miljö med fågelsång och intagande utsikt över sjön Hyn. Gården ligger i blickfånget av andra gamla hus från olika tidsepoker. Tillsammans utgör detta ”Träfotere”.

  • 28
  • 7
  • 145
Visa karta
Grava hembygdsförening
Koordinater: 59.465287, 13.377571

Läs mer på hembygdsföreningens webbplats

Information om Grava hembygdsförening

Sockenkarta_brjan_av_1800-taletG0_002

GRAVA SOCKEN
Grava socken är belägen på ömse sidor om Klarälvens nedre lopp omedelbart norr om Karlstad. Förutom till staden gränsar socknen i väster till Nors socken och kommun, i norr till Stora Kils socken och kommun och forshaga köping samt i öster till Alsters socken i Nyeds storkommun.
Grava ingår i Karlstads härad och mellansyssles domsaga. Från att tidigare ha varit betydligt större till ytvidden förlorade Grava 1934 samhällena Råtorp och Färjestad till Karlstad samt 1944 det redan 1907 bildade municipalsamhället Forshaga, som ombildades till köping.
Under 1300-talet ingick Grava i ett ”Eluahärad”, vilket omnämnes i Västgötalagen. När under nästa århundrade häradet ombildades och fick namnet Kils härad, synes Grava ha blivit en av häradets socknar. År 1426 hölls i Ängebäck Kil häradsting. Karlstads tingslag  avskildes 1664 från kils härad och erhöll 1882 namnet Karlstads härad.
I kyrkligt hänseende utgör Grava eget pastorat. Redan 1919 avskildes Forshaga kapellförsamling från Grava för att bilda eget pastorat.
Grava socken har en areal av 11653 hektar varav 3606 åkermark, 628 vattenområde och övrigt skogs- och mossmark. Det dominerande vattendraget är sjävfallet Klarälven, som på båda sidor omges av socknen
Bebyggelsen är ursprungligen karaktäristisk jordbruksbygd med mangårdsbyggnader från 1800-talet ordnade i avgränsade byar. Byggnadsskicket står under stark påverkan av samhällets strukturförvandling mot centrumbildning och villabebyggelse. Vi återkommer till detta. Man kan lägga märke till en jämförelsevis osedvanligt stor andel hemman, som härrör från krono-och frälsehemman eller säterier (46,3% iförhållande till skattehemman) Under dessa lydde ett stort antal torp, varav Hembygdscirkeln identifierat inte mindre än 29 torp eller byggnadsminnen.

Namnet Grava
Namnet skrevs 1359 Grawu och kommer från en gård vid kyrkan. Namnet kan komma från ett äldre namn på Gravån, Grava, ’gräva’ med syftning på åns nedskurna lopp. Alternativt kan manet innehålla grava, ’nedskärning’ syftande på ett terrängavsnitt eller (fångst)grop.

Källa: Wikipedia

Bildgallerier inlagda av Grava hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Grava hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Grava hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

Bygdebandssupport Griggus Per Norberg
Telefonnummer till Bygdebandssupporten 08-545 450 77. Supportens telefontider, vardagar 08.30 - 12.30