Nyköpings hembygdsförening

Föreningens område i Bygdeband är Nyköpings stad med stadsförsamlingarna S:t Nicolai (Nyköpings västra) och Alla Helgona (Nyköpings östra), från den äldre indelningen.
Bygdeband är uppbyggt enligt den församlingsindelning som gällde år 2000. Då var S:t Nicolai stadsförsamling och landsförsamling respektive Alla Helgona stadsförsamling och landsförsamling sammanslagna.
Bergshammars hembygdsförening administrerar gamla S:t Nicolai landsförsamling och Svärta hembygdsförening gamla Alla Helgona landsförsamling. Se vidare under respektive församling.

Nyköpings stad är i Bygdeband uppdelat i stadsdelar väster och öster och med en del underliggande stadsdelar. Nyköpingsån är gränsen mellan väster och öster.

Klicka på länken nedan för att välja område.
Nyköping väster
Nyköping öster
Föreningens hemsida
Nyköpings hembygdsförening

  • 231
  • 1
  • 232
Visa karta
Nyköpings hembygdsförening
Koordinater: 58.752200, 17.011288

Information om Nyköpings hembygdsförening

Föreningen bildades 1977. Under denna period förändrades staden kraftigt. Flera gamla, vackra och historiskt intressanta hus revs. Allt flera av stadens invånare protesterade mot vad de upplevde som en hänsynslös förstörelse. Ett av de gamla hus som stod på tur att rivas var Storhusqvarn. En kraftsamling gjordes av flera olika grupperingar för att förhindra att också denna byggnad skulle försvinna. Detta engagemang tog sig som ett uttryck att Nyköpings hembygdsförening bildades. Storhusqvarn finns kvar som ett resultat av detta engagemang. Men även fortsättningsvis finns ett stort behov av att bevaka stadens utveckling i detta avseende.

Mats Hedblom
Nyköpingshus och ”Fiskbron” där skärgårdsborna sålde sin fisk till stadsborna. Fotograf okänd

I dag har föreningen cirka 300 medlemmar. Den arbetar för att förändringar ska ske men med stor hänsyn till den historia staden har. Dit hör också att lyfta fram och vidareförmedla kunskap och engagemang för vår vackra stads miljö, historia och traditioner.

Föreningens ändamål är att sprida kunskap om staden Nyköping och utveckla känslan för dess historiska och kulturella värden.
För att nå dessa ändamål skall föreningen arbeta för att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer, t ex byggnader och olika verksamhetsmiljöer, tas tillvara och vårdas samt görs tillgängliga. Föreningen skall också verka för att hembygdskänslan och kulturarvet förs vidare till kommande generationer. När så är lämpligt skall föreningen samarbeta med andra kulturorganisationer samt regionala och kommunala organ.

Föreningen arrangerar stadsvandringar, aktiviteter med historisk bakgrund för barn och ungdom, föreläsningar, bildvisning och utställningar.

Nyköpings hembygdsförening är också remissinstans till kommunen.

Bilder och dokument inlagda av Nyköpings hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Nyköpings hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

Bygdebandssupport Griggus Per Norberg
Telefonnummer till Bygdebandssupporten 08-545 450 77. Supportens telefontider, vardagar 08.30 - 12.30