Björksta hembygdsförening

  • 563
  • 1057
  • 219
Visa karta
Björksta hembygdsförening
Koordinater: 59.652105, 16.826205

Läs mer på hembygdsföreningens webbplats

Information om Björksta hembygdsförening

Björksta Hembygdsförening bildades den 12 juni 1975. I dag  har föreningen 160 medlemmar. Läs mer på hembygdsföreningens hemsida

Björksta ligger mitt i Mälardalen mellan Västerås och Enköping. Det tar ungefär 15 minuter från vardera hållet. Man åker E18 och svänger av vid avfarten mot Orresta. Björksta församling sträcker sig från Mälaren mot norr utmed Sagån som utgör länsgräns mot Uppland. Landskapet karakteriseras av den östliga Sagåns och den västliga Lillåns uppodlade dalgångar. Norr och väster om dessa dalgångar vidtar skog. Bebyggelsen ligger samlad på höjdlägen i det öppna landskapet.

Ortsnamnet Björksta (1322 in Birkistum) består av birke ”björkbestånd” och en plural form av fornsvenskans stadher = ”ställe”. (Nationalencyclopedin). Således ett ställe med björkar.

Björksta kyrka är väl synlig på flera kilometers håll. Väster om kyrkan sluttar fälten ned mot Lillåns meandrar. Direkt söder om kyrktomten ligger prästgården och i norr, på den tidigare klockargården, finns kyrkskolan som i slutet på 50-talet byggdes om till bygdegård.

Vid kommunreformen 1862 fördes frågorna om skolan, fattigvården m.m. över till Björksta landskommun. 1952 inkorporerades Björksta i Kungsåra landskommun och ingår sedan 1971 i Västerås kommun. Efter SWB-järnvägens (Stockholm-Westerås-Bergslagen) öppnande 1876 utvecklades Orresta stationssamhälle norr om kyrkan. På 1950-talet byggdes Kärsta samhälle ut. Där fanns ett tegelbruk och snickerifabriker.

Genom historien har jordbruket varit den dominerande näringen och präglar alltjämt landskapet. Före det sena 1800-talets laga skifte fanns gårdarna samlade i relativt stora byar. Därefter koncentrerades driften till ensamliggande, ganska betydande gårdar.

I anslutning till byarna finns talrika järnåldersgravfält och ett antal hällristningslokaler från bronsåldern, varav en intill kyrkogårdsmuren i norr. Det finns närmare 1000 fornlämningar av vilka hälften kan dateras till bronsåldern. 2005 invigdes Björksta bronsåldersbygd av landshövding Mats Svegfors. Ett antal hällristningar har gjorts tillgängliga för besökare  och försetts med informationstavlor. Björksta  hembygdsförening sköter  och underhåller platserna.

På ett skogsbeväxt berg invid Sagån ligger fornborgen Näsborgen. Strax nedanför ligger också storhögen Östens hög. Vid Fycklinge påträffades 1818 en stor bronsvas från äldre romersk tid med latinsk inskription,  den s.k. Apollo Grannus-vasen. Den ansågs på den tiden vara ett av de finaste fornfynd  som överhuvudtaget hade gjorts i Sverige. Hembygdsföreningen har låtit  framställa hundra små kopior av vasen, som saluförs förpackad  med ull i en presentlåda av trä.

Följande årliga aktiviteter finns på föreningens program: vårstädning av Näsborgen, gökafton i Näsborgen, växtinventering, nationaldagsfirande, skötsel av Bronsåldersbygden, medverkan vid midsommarfirande, slåtter vid ängen, skötsel av rastplats,  sommarutflykt,  hembygds/församlingsdag tillsammans med Tortuna  Hembygdsförening, medverkan vid Björkstadagen.

De huvudsakliga källorna till uppgifterna om Björkstabygden på Bygdeband är:

  • Länsstyrelsens EU-finansierade projekt om Björksta bronsåldersbygd,
  • Ett program för kulturminnesvård del 1: Sockenvis beskrivning över kulturminnen sammanställd i mars 1987 av Västerås kommuns stadsbyggnadskontor i samarbete med länsmuseet och utgiven av Kulturnämnden.
  • Kulturhistorisk byggnadsinventering i Västerås kommun, Björksta och Kungsåra socknar, gjord av Västmanlands läns muséum och Stadsbyggnadskontoret utförd 1979.
  • DVD ”Svenska gods och gårdar”, Västmanland, Björksta
  • Hembygdsföreningens studiecirkel från slutet av 80-talet om gårdar och bygd genom hundra år 1886-1987 där det finns foton från många av byarna i Björksta.

Bildgallerier inlagda av Björksta hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Björksta hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Björksta hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

Bygdebandssupport Griggus Per Norberg
Telefonnummer till Bygdebandssupporten 08-545 450 77. Supportens telefontider, vardagar 08.30 - 12.30