Ardre sockenförening

Välkommen till Ardre Bygdeband, som är helt nystartat 2016. Om du klickar på platsen ”Arkivboden” , så kan du se en inventarieförteckning, över vad som finns arkiverat i Arkivboden. Arkivet upprättat av Göte Tingström, som även sammanställt ”Ardre – bilderna” (Se Bildgallerier) med texter runt platser och personer. Vi har nu påbörjat publiceringen av ”Ardre – bilderna” – totalt över 1100 stycken. De läggs upp i respektive Bildgalleri (BG) – Nummerserie BG 101 – 199 och med hänsyn till innehåll och plats, så du på ett enkelt sätt kan hitta det du söker.

  • 281
  • 2
  • 21
Ardre sockenförening

Information om Ardre sockenförening

Ardre finner du vid kusten – mitt på östra Gotland.

Ardre Sockenförening bildades 2014 och har i dags datum 156 medlemmar.

Föreningen verkar i syfte att;

–       Bevara och vårda hembygdens kultur och miljö,

–       Underhålla och utveckla Ardre bygdegård och miljön runtomkring

–       Arrangera olika former av evenemang och aktiviteter

–       Verka för den framtida utvecklingen i Ardre

Vår Bygdegård är en naturlig samlingsplats för bygden och föreningen erbjuder där fräscha och ändamålsenliga lokaler för uthyrning.

Ardre (Ardrum på 1300-talet) har oklar tolkning. Det har sammankopplats med redskapet årder (plog). Det kan syfta på en jordbit som plöjts upp med årder – eller en naturformation som påminner om ett årder.

Ardre med dess bebyggelse är en av Gotlands mest välbevarade bygder. Exempelvis finns här flera storbyggda parstugor i två våningar från 1700- och 1800-talet.

Gunfjauns kapell är en av de mest kända fornmiljöerna i Ardre socken. Här går också att avläsa den gotländska historien från stenålder till 1800-talets utdikningar och laga skifte.

Odlingslandskapet i Ardre präglas av småskaligt åkerlandskap med hedbeten i väster och öppen lövskog i sydost. Hällmarkerna vid Russvätar har grunda sänkor som är vattenfyllda förutom en kort torrperiod under högsommaren.

Bildgallerier från Ardre sockenförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Ardre sockenförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Ardre sockenförening

Visa fler personer ›Publicerad av

Bygdebandssupport Griggus Per
070-523 19 08