Rödöns Hembygdsförening

  • 9
  • 0
  • 166
Koordinater: 63.250293, 14.417549

Läs mer på hembygdsföreningens webbplats

Information om Rödöns Hembygdsförening

Rödöns hembygdsförening

verkar inom Rödöns gamla socken. Rödön är en halvö i Storsjön i Jämtland och belägen ca 1 mil väster om Östersund.

Rödön var fram till 1880 en socken helt präglad av jordbruk. Kombinationen duktiga jordbrukare och forbondehandel gjorde att många i socknen blev förmögna bönder. Läget vid Storsjön gjorde att det inte blev samma missväxt som på andra platser under de svåra åren på 1800-talet. När järnvägen mellan Sundsvall och Trondheim byggdes på 1880-talet växte stationssamhället Krokom upp från att ha varit några mindre torp. Under 1890-talet byggdes massafabrik och kraftverk upp vid forsen i Indalsälven. Brukssamhället Hissmofors skapades. Något tidigare hade tändsticks-, tobaks- och åkdonsfabrik byggts i Dvärsätt.

Krokom har blivit centralort i kommunen och i Dvärsätt byggs det nya villor i stor omfattning. Även i kyrkbygden och i Sjöbygden har det byggts många nya bostäder. Allt detta har medfört stora förändringar i socknen, många har flyttat till socknen, som gör att vi inom hembygdsföreningen har mycket att studera, dokumentera och föra ut kunskap om. Vi behöver arbeta både i dåtid och nutid.

Hembygdsföreningen är en ideelt arbetande förening som förutom studier och dokumentation anordnar ett antal både återkommande och speciella möten och arrangemang. Det kan vara föredrag, fester, bygdespel, historiska vandringar, studiecirklar, kortare kurser, studiebesök etz.

Som medlem i föreningen får du kontakter, du kan vara med och påverka vilka aktiviteter som skall tas upp, du får tillgång till informationsmaterial och du lär dig mycket om din hembygd.

Mer information om Rödön         www.rododata.se

 

Bilder och dokument inlagda av Rödöns Hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›


Publicerad av

Bygdebandssupport Griggus Per Norberg
Telefonnummer till Bygdebandssupporten 08-545 450 77. Supportens telefontider, vardagar 08.30 - 12.30