Sätila hembygdsförening

  • 351
  • 17
  • 430

Information om Sätila hembygdsförening

Välkomna till Sätila Hembygdsförening i Marks kommun.

”Torpinventeringen”.

Sedan en tid tillbaka pågår det en omfattande inventering av gamla torp, sågar och kvarnar, både befintliga och som bebyggelselämningar. Det framtagna materialet är presenterat på vita skyltar vid respektive plats med torpets nummer och namn samt ett årtal då torpet togs i bruk, dels i Sveriges Hembygdförbunds databas ”Bygdeband”. Denna databas är en ”elektronisk bok”, tillgänglig för alla och är sökbar på namnet Byggdeband eller via GOOGLE. Det går således att hitta rätt från båda hållen. Väl inne på Byggdeband söker ni på Sätila församling och därefter på byns namn. Där finns info om de platser som finns i respektive by och dessa är ”klickbara” för att komma vidare.

Presentationen i Bygdeband följer ”Släktbok för Sätila 1681-1897” utgiven 1985, den s.k. bruna boken som är ett resultat av en tidigare sammanställning utifrån kyrkoböckerna. I bokens inledning finns ett register över församlingens alla 47 byar. Denna ligger till grund för strukturen som vi följer och ordningen blir då ; Marks kommun / Sätila församling / bynamnet / gårds- och torpnamnet. I texten för varje plats finns både byarna-, gårdarna- och torpets namn angivna.  I databasen kommer att finnas både ett dokument som utförligt beskriver platsens historia och eventuella bilder från varje plats, den är dessutom angiven med koordinater i systemet Latitud/Longitud. I dokumentet finns information om vilka som har varit bosatta på respektive torp och det året som torpet togs i bruk första gången. Alla fakta är hämtade dels från kyrkoarkivens olika böcker och ”Sveriges bebyggelse i Älvsborgs län. Uppgifter är även inhämtade från nu levande personer och deras bevarade dokument. Detta är ett mycket omfattande arbete som kräver mycken tid både ute i naturen och med att sammanställa materialet. Efter hand som dokumentationen för en plats blir klar matas den in i Byggdeband som på så vis är under ständig utveckling.

Ni som tar del av vårt arbete och känner på Er att ni har något att bidraga med, t.ex. fotografier eller till och med någon berättelse om personer eller händelser, hör gärna av Er till oss.

 

Så välkomna ut i naturen och in på Byggdeband/Sätila.

Torpinventerarna och  tillika föreningsredaktörerna.

 

Bildgallerier från Sätila hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Sätila hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Sätila hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

Bygdebandssupport Griggus Per
070-523 19 08