Sätila hembygdsförening

  • 804
  • 137
  • 467
Koordinater: 57.546078, 12.434871

Läs mer på hembygdsföreningens webbplats

Information om Sätila hembygdsförening

Välkomna till Sätila Hembygdsförening i Marks kommun.

Torpinventeringen.

Läs igenom nedanstående introduktion, så blir det lättare att förstå upplägget och att hitta i det publicerade materialet.

Sedan en tid tillbaka pågår det en omfattande inventering av gamla torp, sågar och kvarnar, både befintliga och som bebyggelselämningar. Det framtagna materialet är presenterat på vita skyltar vid respektive plats i naturen med torpets namn samt ett årtal då torpet togs i bruk det finns även ett ordningsnummer. Materialet finns presenterat i Sveriges Hembygdförbunds databas ”Bygdeband”. Denna databas är en ”elektronisk bok”, tillgänglig för alla och är sökbar på namnet Bygdeband via GOOGLE.

Presentationen i Bygdeband följer ”Släktbok för Sätila 1681-1897” utgiven 1985, den s.k. bruna boken som är ett resultat av en tidigare sammanställning utifrån kyrkoböckerna. I bokens inledning finns ett register över församlingens alla 47 byar. Denna ligger till grund för strukturen som vi följer. Väl inne på Bygdeband söker ni på Västra Götaland / Marks kommun / Sätila församling / bynamnet / gårds- och torpnamnet. Det kommer att finnas ett dokument, markerat med en grå ruta som går att ladda ner för varje plats och i den texten finns både byarna och torpens namn angivna. Där finns info om de platser som finns i respektive by och dessa är ”klickbara” för att komma vidare.

I dokumentet finns det information om vilka som har varit bosatta på respektive torp från och med det året som torpet togs i bruk första gången. Dessutom finns det ett stort antal fotografier på både människor och händelser och även inlagda dokument av olika slag. Alla fakta är hämtade dels från kyrkoarkivens olika böcker och ”Sveriges bebyggelse i Älvsborgs län”. Uppgifter är även inhämtade från nu levande personer och deras bevarade dokument och berättelser. Detta är ett mycket omfattande arbete som kräver mycken tid både ute i naturen och med att sammanställa materialet. Efter hand som dokumentationen för en plats blir klar matas den in i Bygdeband som på så vis är under ständig utveckling.

I Bygdeband skapar vi även fotoalbum s.k. ”Bildgallerier”. Dessa album byggs successivt ut med nya foto. Ni som tar del av vårt arbete och känner på Er att ni har något att bidraga med, t.ex. fotografier eller till och med någon berättelse om personer eller händelser, hör gärna av Er till oss, så snälla Ni, leta i era skåp och lådor efter gammalt material som kan vara intressant för kommande generationer.

 

Så välkomna ut  i naturen och in på Byggdeband/Sätila.

Torpinventerarna och  tillika föreningsredaktörerna.

 

Bildgallerier inlagda av Sätila hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Sätila hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Sätila hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

Bygdebandssupport Griggus Per Norberg
Telefonnummer till Bygdebandssupporten 08-545 450 77. Supportens telefontider, vardagar 08.30 - 12.30