Sätila hembygdsförening ny

  • 51
  • 0
  • 321

Information om Sätila hembygdsförening ny

Välkomna till Sätila Hembygdsförening.

Sedan en tid tillbaka pågår det en omfattande inventering av gamla torp, sågar och kvarnar, både befintliga och som bebyggelselämningar. Det framtagna materialet är presenterat på vita skyltar vid respektive plats med torpets nummer, namn samt ett årtal och dels i Sveriges Hembygdförbunds databas ”Bygdeband”. Denna databas är tillgänglig för alla och är sökbar via GOOGLE.

Presentationen i Bygdeband följer den s.k. bruna boken ”Släktbok för Sätila 1681-1897” utgiven 1985. Strukturen följer ordningen; Marks kommun / Sätila församling / bynamnet / torpnamnet. I texten för varje plats finns både byns och torpets nummer angivet. By numren från 1-47  är tagna från bruna boken medans torp numret är ett ordningsnummer från inventeringen. I databasen kommer att finnas både ett dokument som utförligt beskriver platsens historia och bilder från varje plats, den är dessutom angiven med koordinater i systemet Latitud/Longitud. I dokumentet finns information om vilka som har varit bosatta på respektive torp och det året som torpet togs i bruk första gången.

Det går således att hitta rätt från båda hållen. Så välkomna ut i naturen och in på Byggdeband/Sätila.

Torpinventerarna.

 

Bildgallerier från Sätila hembygdsförening ny

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Sätila hembygdsförening ny

Visa fler bilder & dokument ›

Platser i Sätila hembygdsförening ny
Publicerad av

Bygdebandssupport Griggus Per
070-523 19 08