Misterhults hembygdsförening

  • 59
  • 14
  • 3219

Information om Misterhults hembygdsförening

Nu är en första version av orterna inmatade. Inmatningen sker by/gårdsvis. För närvarande har 434 hemman, 407 torp, 541 backstugor, 45 soldattorp, 553 lägenheter, 11 arbetarebostäder, 93 allmänna hus som skolor etc. och utöver dessa hus 76 kvarnar och 137 andra intressanta objekt som varggropar, tjärdalar, husgrunder utan namn mm inmatats. För varje bostadshus har första kända personer och där stugan förvunnit senast boende.

Underlag har varit:

Föreningens tidigare inventering samt hembygdsböcker.

Kyrkohandlingar; husförhör, födelse, vigsel och begravningslängder, flyttlängder, räkenskaper, (1633 – 1950)

Skattelängder; mantalslängder, landskapslängder, jordeböcker, boskapslängder, Älvsborgs lösen, (1533 – 1820)

Sveriges befolkning 1970, 1980 och 1990 samt Sveriges dödbok 1900 – 2009.

PLFs och KGFs databaser.

Tuna läns tingshandlingar; tingsprotokoll (1605 – 1730) samt bouppteckningar (1691 – 1828)

Soldatlängder (1692 – 1810)

Kartor; skattläggning, skifteskartor, förättningar, generalstabskartor, häradsekonomiska kartor (1685 ca – 2012)

Fastighetsbok (ca 1930 – 1985)

Sist men inte minst: respons från många som kommit med viktiga uppdateringar och rättelser, egna berättelser, bilder mm.

Inmatningen är inte slut än. Det finns ett antal torp/backstugor som fn är odefinierade.

Ett stort antal fotografier finns att analysera och mata in på rätt plats.

1920 gjordes en inventering av alla jordbruksenheter, hur mycket jord de hade, vilka djur som fanns på gården samt vad som odlades. Insamling av data pågår.

Tingshandlingar ger många intressanta berättelser att lägga in.

Från digitaliserade dagstidningar kan man hitta många händelser.

Respons från människor med anknytning till Misterhult är synnerligen intressant och välkommet med historia och fotografier

 

För att göra det lite lättare att hitta en ort finns nu en lista över de inmatade orterna (ej byar eller gårdar, de finns ju på första sidan). Listan ligger under Övrigt

Bebyggelsen i Misterhult har indelats på följande vis:

By: enligt traditionellt sätt med minst 2 gårdar. Byn har haft skifte eller har avstyckat gårdar. Skiften behöver ej ha verkställts.

Gård: Ensamliggande gårdar, avgärda gårdar eller

Hemman: Gård eller torp som avdelats jord och inordnats under en by.

Under by, gård eller hemman finns också torp, backstugor, lägenheter, skolhus, soldattorp, ryttartorp, husartorp, båtsmanstorp etc.

Småhus, Villa, Stuga: Avstyckade bostadshus, vanligtvis från senare delen av 1800-talet eller senare.

Bildgallerier inlagda av Misterhults hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Misterhults hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Misterhults hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

Bygdebandssupport Griggus Per Norberg
Telefonnummer till Bygdebandssupporten 08-545 450 77. Supportens telefontider, vardagar 08.30 - 12.30