Misterhults hembygdsförening

  • 1
  • 14
  • 2955

Information om Misterhults hembygdsförening

Nu är 3/4-delar av orterna inmatade. Inmatningen sker by/gårdsvis och hittills är det mellan A och S (Sulegång med ca 100 platser är den sist inmatade). För att göra det lite lättare att hitta en ort finns nu en lista över de inmatade orterna (ej byar eller gårdar, de finns ju på första sidan).

Listan ligger under Övrigt

Bebyggelsen i Misterhult har indelats på följande vis:

By: enligt traditionellt sätt med minst 2 gårdar. Byn har haft skifte eller har avstyckat gårdar. Skiften behöver ej ha verkställts.

Gård: Ensamliggande gårdar, avgärda gårdar eller

Hemman: Gård eller torp som avdelats jord och inordnats under en by.

Under by, gård eller hemman finns också torp, backstugor, lägenheter, skolhus, soldattorp, ryttartorp, husartorp, båtsmanstorp etc.

Småhus, Villa, Stuga: Avstyckade bostadshus, vanligtvis från senare delen av 1800-talet eller senare.

Bilder och dokument inlagda av Misterhults hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Misterhults hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

Bygdebandssupport Griggus Per
070-523 19 08