Vuollerim hembygdsförening

 • 3
 • 0
 • 1052
Koordinater: 66.430502, 20.606451

Information om Vuollerim hembygdsförening

Lite fakta

Vuollerims hembygdsförening bildades år 1987 med syfte att rädda en av Vuollerimbygdens äldsta gårdar, Boströmsgården.

Idag har föreningen ca. 100 medlemmar och Vuollerimbygdens Hembygdförening bidrar till att hålla liv i bygdens historia genom olika arrangemang och utställningar samt öppethållande av kulturmiljöer och museiverksamheter.

Föreningen medverkar aktivt i olika återkommande projekt som berör alla åldrar. Samarbete sker aktivt med andra föreningar, organisationer, skolor, bygdebolag lokalt, samt regionalt och nationellt genom Norrbottens Hembygdsförbund. Föreningen håller även i planering och genomförande av Kulturkraft & Festyraprojektet som firas för 22 gången 5-8 juli 2017.

Övriga målsättningar

 • Aktivt delta i Norrbottens Hembygdsförbunds arbete, bland annat genom att föreningen har en representant i dess styrelse och planerar att skicka minst två ombud till dess årsstämma.
 • Särskilt fokus på att aktivera ungdomar i olika pågående projekt, som t.ex. Festyran, språkcaféet och Folkskolan 175 år.
 • Fira 175 års jubileum för Folkskolan genom foto- och skolmaterialutställning på den Historiska Telegrafen.
 • Fokus på digitalisering av befintligt historiskt material, intervjuer med bybor, samt att göra detta tillgängligt för allmänheten genom projekt Bygdeband (lokal historia på nätet).
 • Fira traditioner. Några exempel är Fettisdagen, Våffeldagen, Midsommar och Advent, samt hålla öppet Hembygdsgården för sommarcafé.
 • Finna kreativa lösningar för att ytterligare aktivera föreningens medlemmar genom regelbundna medlemsmöten.
 • Inbjuda till byaberättelser, språkcafé på Hembygdsgården för nykomna från andra länder, andra nyinflyttade till byn och andra från bygden.
 • Anmält intresse till möjlighet att skanna in material genom projektet ”Skanningsbussen” som genomförs av OnSpotStoryAB i nära samarbete med Riksantikvarieämbetet.
 • Stödja projekt som gynnar Vuollerimbygden. Ett exempel är att bidra till uppförande av informationstavla vid platsen för gamla skolan i Padjerim.

 

Boströmsgården räddas

Boströmsgården, även kallad Ostigården (se fakta längre ner)  var på väg att säljas till Gällivares Hembygdsförening och uppföras i kåkstan i Malmberget. Det var bråttom eftersom Folke Sundkvist, ägaren till Boströmsgården ville få bort huset så fort som möjligt, då ett nytt hus skulle uppföras på samma plats.

Hembygdsföreningen tog ett lån och köpte gården men visste ännu inte var den skulle placeras. Men med löfte av Folke så skulle huset, som flyttades helt, få stå ”parkerad”på hans ägor tills föreningen hade fått klart med tomten.

Huset flyttades från sin grund hösten 1987 och stod upp-pallat i 2 vintrar på samma gårdsplan innan tomtfrågan blev löst.

Tyvärr for huset illa under den tiden och att flytta det helt gick inte. Gården fick timras ner på hösten 1989 och uppfördes av en byggfima på den nya torpargrunden.

Helga Lundström som var drivkraften i detta projekt ordnade med en firma i Piteå som kunde ta på sig att flytta byggnaden de ca 50 meter som fodrades för att den inte skulle vara i vägen för den nya byggnaden. Men innan flytten skulle två murstockar rivas, ett dammigt o sotigt jobb, men Helga lyckades få frivilliga att göra det. Så fick den stå med presseningstak och masonitskivor för fönsterhålen till våren 1990.

I april månad påbörjade Selbergs byggfirma från Harads arbetet med att lägga brädtaket och färdigställde det mesta med huset. Första juni 1990 fick föreningen förmånen att få en lönebidragsanställd som kunde vara behjälplig med det mesta i planeringen. Medlemmar ställde upp och det blev många ideella arbetstimmar innan allt var klart för invigningen 15 dec 1990.

Vuollerims Hembygdsgård står intill museet Vuollerim 6000. Ett arkeologiskt museum som uppfördes med anledning av den 6000 år gamla boplats som finns nära byn.

 

Ostigårdens historia

Huset är en så kallad Norrbottensgård, en långsmal parstuga med ingång på mitten. ytterdörren består av vackert snidade dubbeldörrar med ett smalt fönster ovanför. Huset hade två stora rum på var sida om farstun, köket låg till vänster när man kom in och salen till höger. I farstun fanns även en trappa upp till vinden.

Gården som uppfördes i mitten på 1800-talet till bostad för bolagsåbor och då gården stod i östligt läge i byn fick den namnet Ostigården. med sitt läge i byn kallades den för Osti-gården.

Åbon fick nyttja kök och ev. kammare. Salen skulle upplåtas för andra verksamheter. Under 1800-talet var där Österbergs affär, Krog, Gästgiveri för for- bönder som övernattade på sina långturer mellan exempelvis Luleå o Jokkmokks marknad. m.m.

1901 installerades Vuollerims första telefonväxel i väntan på att Telegrafbyggnaden uppfördes.Det som idag kallas för ”Historiska Telegrafen”.

Under epidemier användes salen som sjuksal. Salen uthyrdes även till begravningar, likvaka, bröllop och födelsedagsfester o dylikt.

Omkring 1920 hyrdes salen ut till möteslokal för den frikyrkliga väckelsen, och nu kallades huset i folkmun för ”Arken” fram till 1934 då rörelsen flyttade till en egen byggnad.

Ägaren Ludvig Boström byggde om salen till en liten lägenhet med 1 rum , kök och hall. Så var det fram till försäljningen, då salen återställdes till sitt ursprungliga skick.

Efter det att tre generationer Boström bott i gården från 1898 och fram till 1982, gick den nu under namnet Boströmsgården.

Mer information om Ostigården och dess historia finns att hämta i skriften ”Vuollerims hembygdsgård och glimtar från Vuollerims historia. Skriften skrevs av Lilian Ryd 1990 för Vuollerims hembygdsförenings räkning.

 

Brudparet "vacker - August" och Lina Nordström

Ostigården i slutet av 1890-talet med bröllopsgäster åt ”vacker -August” och Lina Nordström.

 

 

Bilder och dokument inlagda av Vuollerim hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›


Publicerad av

Bygdebandssupport Back Lena Holm
Telefonnummer till Bygdebandssupporten 08-545 450 77. Supportens telefontider, vardagar 08.30 - 12.30