Tranemo hembygdsförening

  • 470
  • 15
  • 548
Visa karta
Tranemo hembygdsförening
Koordinater: 57.482064, 13.345685

Information om Tranemo hembygdsförening

Tranemo Hembygdsförening bildades 1948 under namnet Tranemo pastorats hembygds- och fornminnesförening. Föreningen skulle verka i alla pastoratets församlingar, Tranemo, Ambjörnarp, Sjötofta och Mossebo. Under åren bildade församlingarna sina egna hembygdsföreningar och 1976 antogs namnet Tranemo Hembygdsförening som enbart skulle verka i Tranemo socken och församling.

År 1949 fick föreningen genom en donation av Södra Älvsborgs Hushållningssällskap, ett markområde vid Tranemosjöns östra strand, till en hembygdspark. Parkens markområde utökades 1957 genom en donation av direktör Knut Palmqvist. Som första byggnad i parken flyttades en torpstuga från Karinsbo under Grönhult i Mossebo socken 1952. Genom åren har ytterligare byggnader flyttats till parken, bl.a. torpstuga från Brännared i Ambjörnarps socken, nattstuga från Björsdams kvarn, linbasta från Hässelås, sädesmagasin från Uddebo gård samt litet litet magasin från Kroksjölund.

Föreningen har under åren fått mottaga en mängd gåvor i form av gamla föremål. Bland de större donatorerna av föremål kan nämnas Anna och Helge Claeson, Uddebo, David Abrahamsson, Borås och systrarna Alice och Blenda Fridström, Algutstorp. År 2000 fick föreningen mottaga ett helt gårdsmuseum, bestående av ca 500 st bruksföremål från ett jordbrukarhem, av Ella och Sture Andersson, Järpesbo. Föremålen finns i en separat byggnad på gården som föreningen disponerar. Familjen Traneborn skänkte 2004 ett komplett skomakeri efter deras far, skomakarmästaren Fredrik Karlsson, som även inryms i gårdsmuseet i Järpesbo.

Den största uppmärksamheten som föreningen fått, utanför föreningens arbetsområde, är genom den inventering som Rune Holmberg och Östen Knutsson påbörjade 1982, om platser i bygden, där tidig järnframställning skett. Forskningen och inventeringen föranledde sedan till en doktorsavhandling av Lars-Erik Englund som fått internationell uppmärksamhet. För detta arbete mottog föreningen Västergötlands Fornminnnesförenings Kulturarvspris 2018.

Föreningen har idag en livlig verksamhet av olika slag. Hembygdsparken, med sina byggnader, är en pärla i samhället invid Tranemosjön, som med sitt centrala läge bjuder på vacker omgivning och naturupplevelser.

Senast föreningen gav ut en sockenbok var 1956. Det har känts övermäktigt för föreningens medlemmar att göra en ny bok. Tranemo socken och församling är speciell då den innefattar flera tätorter, såsom Tranemo, Uddebo, Rosenlund och Brandsmo. Uddebo och Rosenlund har skrivit sina egna böcker. Vi ser det därför som en möjlighet att på detta forum göra vår bygds nutid och historia känt. Att lägga in foton och berättelser kommer att ta tid, då allt sker på ideell basis. Därför ser vi det som ett 5-årsprojekt.

Vill du medverka till att göra denna portal så läsvärd som möjligt, så bidra gärna med bilder och berättelser om Tranemo socken och församling som har ett allmänt intresse.

Allt arbete som utförs i föreningen är ideellt. Ändå uppstår kostnader att förvalta 7 byggnader, ett gårdsmuseum och 1000-tals föremål. Vill du gynna vår verksamhet så hälsar vi dig välkommen som medlem. För enskild medlem är medlemsavgiften 100:- per år och för familj 150:-. Medlemsavgiften sätts in på Tranemo Hembygdsförenings bankgirokonto nr 5385-0848. Det är viktigt att man skriver sitt namn och adress samt familjemedlemmars namn på talongen.

Bildgallerier inlagda av Tranemo hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Tranemo hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Tranemo hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

Bygdebandssupport Griggus Per Norberg
Telefonnummer till Bygdebandssupporten 08-545 450 77. Supportens telefontider, vardagar 08.30 - 12.30