Tabergs Bergslags hembygdsförening

  • 46
  • 3
  • 131
Koordinater: 57.677732, 14.087904

Information om Tabergs Bergslags hembygdsförening

TABERGS BERGSLAGS HEMBYGDSFÖRENING
bildades den 31 mars 1928.
Ur TABERGS BERGSLAG III (föreningens hembygdsbok) från 1938 är nedanstående sammandrag hämtat från en artikel med rubriken ”Tabergs Bergslags Hembygdsförening 10 år.”
Socknarna Barnarp, Månsarp och Sandseryd har sedan 1621 varit förenade i begreppet TABERGS BERGSLAG.
Efter två förberedande sammanträden med intresserade, utlystes ett allmänt möte i Smålands  Tabergs skola den 31 mars 1928. (Taberg hette på den tiden Smålands Taberg, eftersom det också finns ett Taberg i Värmland).” Enhälligt beslöts att bilda Tabergs Bergslags Hembygdsförening vari omedelbart ingingo 92 medlemmar”. Mötets ordförande var disp. Eric Hedenblad, som nu också valdes till föreningens orförande. Till övriga styrelseledamöter utsågos: A. Reuterskiöld, vice ordf., K.Knutsson, kassör, S.Lindgren, Norrahammar  sekreterare, Ivar Wetter, Smål.Taberg, intendent, samt W.Macfie Kollén, Thorsvik,  och Robert Pettersson, Norrahammar. Bland styrelsens första åtgärder var att  tillsätta ett antal roteombud för att uppbära medlemsavgifter samt för övrigt  bevaka föreningens intressen. Från början blev det styrelsens strävan att  arbeta för förverkligandet av en bergmansgård nära Taberg. År 1929 arrenderade föreningen för detta ändamål av Norrahammars Bruk ett  område av ett hektar, beläget på L:a Åsa ägor mitt emot Tabergs skola,  för en årlig summa av 10 kr. i 49 år. Den första byggnaden här invigdes 1931,  en mindre stuga av åldrig typ från Åsa Backegård i Sandseryds socken.
Den egentliga storstugan flyttades hit 1936 från V.Ubbarp i Barnarps socken.  Det är en präktig byggnad i god gammal bergmansstil som väl fyller sitt ändamål.
I dag har föreningen cirka 350 medlemmar

Bilder och dokument inlagda av Tabergs Bergslags hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Tabergs Bergslags hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

Bygdebandssupport Griggus Per Norberg
Telefonnummer till Bygdebandssupporten 08-545 450 77. Supportens telefontider, vardagar 08.30 - 12.30