Sunnemo hembygdsförening

  • 714
  • 14
  • 831
Visa karta
Sunnemo hembygdsförening
Koordinater: 59.885551, 13.725155

Information om Sunnemo hembygdsförening

Sunnemo hembygdsgård bildades 1928, Gubbkroken från 1732 är ett minnesmärke från
Sunnemos industriella storhetstid.

Borgmästaren i Karlstad, Johan Börjesson anlade år 1640 Sunnemohyttan och uppförde kyrkan 1653.
Vid mitten av 1800-talet var Sunnemohyttan under några år Värmlands näst största tackjärnsproducent.
I anslutning till hyttan anlades på 1830-talet ett gjuteri och en mekanisk verkstad;
båda blev med dåtida mått betydande företag. Hyttan nedblåstes 1887.
Som minnen från järnhanteringstiden finns kvar den restaurerade masugnsruinen, malmkörarnas raststuga Gubbkroken, modellverkstaden och dammarna.

Gubbkroken var till en början uppsatt för hyttarbetare men blev sedan körstuga för de som körde malm till hyttan.
Hembygdsgården Gubbkroken består av den gamla huvudbyggnaden, loftbod, bagarstuga, rökbastu och gammal ladugård.
I huvudbyggnaden finns föreningens samlingar av ca 400 bruksföremål från äldre tider.
Loftboden används för försäljning av hantverk och hemslöjd. I bagarstugan bakas det goda Sunnemobrödet.

Intill hembygdsgården ligger Hyttdalen, en djupt nedskuren bäckdal. Hyttälven som rinner genom Hyttdalen mynnar ut
i Grässjön. I dalens övre del finns resterna av den gamla järnindustrin.
Genom dalen går ”railvägen”, som en gång gick från hyttan till lastbåtarnas tilläggsplats vid sjön.
Kraftiga höjdskillnader och branter ger området en något ovanlig landskapsbild.
Vegetationens fördelning mellan ”vildmark” och kulturmark höjer skönhetsupplevelsen liksom älvens lopp genom dalen.
Dalen har ett rikt växt- och djurliv. ”Railvägen”, byggd av slaggsten från hyttan, gör Hyttdalen lättillgänglig.
Hyttdalen är ett mycket uppskattat strövområde för både ortsbor och besökare.
Hembygdsföreningen disponerar och sköter Hyttdalen.

Skötseln av Gubbkroken med byggnader och föremål hör till föreningens viktigaste uppgifter.
Föreningen har sett det som en viktig uppgift att verka för att Sunnemobygden får en positiv utveckling där särarten bevaras men att där också sker en förnyelse som inte förstör den natur- och kulturmiljö som skapats av tidigare generationer.
Ett mycket synbart exempel på detta är det miljöarbete som skett under ett antal år.
Hembygdsföreningen har sedan 1990 starkt engagerat sig i det landskapsvårdande arbetet i Sunnemodalen.
För att Sunnemo skall förbli attraktivt för både boende och besökande är det viktigt att bevara det öppna landskapet.
Hembygdsföreningen satsar också på ett brett samarbete med övriga ideella lokala föreningar för ”Framtiden i Sunnemo”. Ett exempel på detta är tillskapandet av gruppbostaden Hyttgården, Värmlands första äldrekooperativ.

Hembygdsföreningens årliga arrangemang är alla i det lilla formatet – Valborgsmässofirandet, Midsommarfesten, vandringen på Kyrkvägen och Brasaftonen.

 

Bildgallerier inlagda av Sunnemo hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Sunnemo hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Sunnemo hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

Bygdebandssupport Griggus Per Norberg
Telefonnummer till Bygdebandssupporten 08-545 450 77. Supportens telefontider, vardagar 08.30 - 12.30