Hedesunda hembygdsförening

  • 221
  • 8
  • 808
Hedesunda hembygdsförening

Läs mer på hembygdsföreningens webbplats

Information om Hedesunda hembygdsförening

Hedesunda Hembygdsförening bildades den 17 november 1912.

Föreningens första paragraf i de stadgar som antogs lyder: ”Föreningen har till ändamål att bevara minnet av gångna tiders levnadssätt inom Hedesunda, genom att samla och för allmänheten hålla sådana föremål tillgängliga, som åskådliggöra våra förfäders liv och arbete, samt för övrigt på lämpligt sätt verka för hembygdskänslans stärkande.”

Har du bilder eller uppgifter av allmänt intresse från Hedesunda socken och som passar i Bygdeband, så kan du kontakta våra Bygdebands-redaktörer: C-O Rask (tel: 070-3152755, e-post:  curt-olof.rask@spray.se), Benny Jönsson (tel: 070-2204080, e-post: a.b.j@telia.com), Gunnar Hållén (tel: 070-2120669, e-post: gunnar@hallair.se) eller Ove Sundström (tel: 070-5545169, e-post: ove.sundstrom@gavlenet.se).

Bildgallerier från Hedesunda hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Hedesunda hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Hedesunda hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

Bygdebandssupport Back Lena