Björklinge hembygdsförening

  • 337
  • 6
  • 211
Koordinater: 60.035486, 17.545147

Läs mer på hembygdsföreningens webbplats

Information om Björklinge hembygdsförening

Björklinge Hembygdsförening – en liten historik.

 

Björklinge Hembygdsförening är inte gammal som förening, den instiftades år 1971, men dess rötter sträcker sig många årtionden tillbaka. Den våg av intresse för hembygden, dess historia och minnen, som gick över landet i början av 1900-talet, nådde också Björklinge,

 

Mycket värdefullt arbete inom hembygdsforskning blev under 10- och 20-talet utfört av enskilda. Namn som bör nämnas är bland andra hemmansägare John David Eriksson Ramsjö, kantor Fredrik Nathanael Lindgren Kyrkskolan, och folkskollärare Hjalmar Eriksson Nolmyra.

 

Kantor F N Lindgren forskade i och skrev om kyrkans, skolans och fattigvårdens historia i Björklinge, anteckningar som nu finns bevarade i Björklinge kyrkas arkiv. Han gjorde också uppteckningar av folkmusik och samlade och skrev ned historier om gamla Björklinge-spelmän. Dessa uppteckningar och historier finns på Dialekt- och Folkminnesarkivet i Uppsala,

 

Hemmansägare J D Eriksson samt folkskollärare Hjalmar Eriksson kartlade och beskrev under åren 1924 – 1926 Björklinge sockens fasta fornlämningar. Beskrivningen finns i fem inbundna exemplar, varav ett är i förvar i Björklinge kyrkoarkiv,

 

J D Eriksson var också en drivande kraft i insamlingen av gamla bruksföremål från socknen. Föremålssamlingen förvarades till större delen i de båda museibodarna vid E4:an mitt emot kyrkan. (Föremålssamlingen är numera flyttad till Hembygdsmuseet och E4:an är numera väg 600).

 

År 1935 samlade dåvarande kyrkoherden i Björklinge Gunnar Hultgren representanter för samtliga ungdomsorganisationer i Björklinge  för att gemensamt anordna en ”sockendag”. Vid det tillfället bildades ett samarbetsutskott, som benämndes Björklingedagens Hembygdsutskott. Björklingedagen blev en folkfest, som anordnades under en lång följd av år söndagen efter midsommar,

 

Under 1960-talet låg verksamheten nere, men i och med att Björklinge-Viksta, den forna storkommunen, inkorporerades av Uppsala sammankallade några intresserade från de båda socknarna till ett stormöte i Björklinge Kyrkskolas bespisningslokal. Den sammankallade kommittén, som bestod av Sven Wallström folkskollärare och Anders Åhr elektriker, båda från Björklinge samt Anders Lindgren redaktör från Viksta, föreslog vid detta möte att en förening inom Björklinge-Viksta med betoning på miljö- och kulturminnesvård skulle bildas. Men då Viksta Hembygdsförening önskade bestå som självständig och fristående förening, bildades och konstituerades nuvarande Björklinge Hembygdsförening. Det var den 18 april 1971.

 

Nertecknat av Gun Wallström år 1976. (Se Björklinge förr och nu 1977)

Bildgallerier inlagda av Björklinge hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Björklinge hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Björklinge hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

Bygdebandssupport Back Lena Holm
Telefonnummer till Bygdebandssupporten 08-545 450 77. Supportens telefontider, vardagar 08.30 - 12.30