Ås hembygdsförening

  • 1659
  • 548
  • 917
Visa karta
Ås hembygdsförening
Koordinater: 57.065018, 13.681646

Information om Ås hembygdsförening

Hembygdsföreningen bildades 1934 på initiativ av folkskollärare Sigfrid Johansson, Slättahult. Föreningen har nu c:a 260 medlemmar. I dess ägor finns närmare 1 000 katalogiserade föremål.

Parken, som föreningen äger, har en yta av 1,5 hektar, och här finns 6 byggnader. Den första som uppfördes var ryggåsstugan, som kom från Berget under Ås Prästgård. Dess första plats är ej känd, men den härstammar från 1700-talet. Den flyttades till Berget under 1800-talets senare del, sista inneboende var Britta Lisa Petersdotter Lemén. Hon var född 1848 och dog i stugan 1930. Stugan uppfördes i sitt ursprungliga skick och var på plats 3 månader efter föreningens bildande. Den täcktes med näver och torv, vilket dock inte motstod påfrestningarna, utan taket täcktes om med tegel. Spisen, som är en identisk kopia av originalet, murades av Alfred Johansson, Sandvik. Fönstren skänktes av Erik i Kärshult. Som byggmästare fungerade Abraham Danielsson, Lillaryd. 1995 utfördes en reparation av stugan och taket belades då med torv, undertaket är en platonmatta.
Nästa byggnad som kom till parken var kvarnen, den kom från Bolbynäs, Bosebo. Kvarninredet är hämtat från Odensjö och vattenhjulet tillverkades på platsen, året var 1938. Samma år uppsattes en linbasta, kommen från Yanäs, men vid provbrytning av lin brann den ned. En basta uppsattes året därpå, denna kom från Leander Karlsson, Norrgård, Jälluntofta. Den har dock inte gjorts färdig.
Ladugården är från Åsen i Svanaholm, den uppfördes där av Josef August Melin omkring 1890. Till Hembygdsparken flyttades den 1939 och uppsattes i sitt ursprungliga skick, även hästvandringen, vilken dock senare förbättrats.
Vid samtliga dessa byggnader var det Abraham i Lillaryd som var den ansvarige.
När Slättahults skola blev nedlagd 1955 inköptes den av Hembygdsföreningen. Den försåldes sedan 1964 men föreningen behöll det s. k. brygghuset, som innehöll tvättstuga, vedbod, ladugård med plats för en ko samt torrtoaletter. Under 1980-talets första år påbörjades en renovering av denna byggnad, som skulle bli ett muséum. En vedspis insattes i tvättstugan. Ett större kassaskåp, som kommit från Västbo Härads Sparbank, installerades som föreningsarkiv. Vidare byggdes garderob med glasdörrar där äldre kläder förvaras. På övre våningen iordningsställdes 3 rum med glasmontrar. I vedboden gjordes ett rum till förvaring av större redskap. Ladugården är i sitt ursprungliga skick. Ett rum färdigställdes till snickarbod och skomakarverkstad, den senare med verktyg efter skomakare A. P. Lorentsson, Kalvhagen.
Ansvarig för dessa arbeten var Göte Lagerstedt.
Muséet invigdes 1984 vid föreningens femtioårsjubileum av landshövding Gösta Gunnarsson.
Den sista byggnad som tillförts föreningen är en förrådsbyggnad, som uppfördes 1991, även här var Göte Lagerstedt byggmästare.
Ett brandsäkert arkiv byggdes 2002/2003 som tillbyggnad till muséet. Detta var klart och invigdes i juli 2003.

Bildgallerier inlagda av Ås hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Ås hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Ås hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2