Västra Ny hembygdsförening

Bildades 1953, av ett 20-tal intresserade Västra Ny-bor. Initiativtagare var föreningens förste ordförande Nils.G Svahle.

Ni kan även besöka oss på vår hemsida:
www.hembygd.se/vastra-ny

  • 509
  • 65
  • 640
Koordinater: 58.688358, 15.018310

Information om Västra Ny hembygdsförening

Västra Ny socken har genom sitt läge blivit en utpost i Östergötland, mot norr möter den Hammar socken i Närkes landskap, mot väster ligger ”Den stora sjön Vättern” och mot nordost finns Tylöskogen och Bergslagen. Området kallades Motala skog fram till dess. Kyrkan byggdes omk. 1200/1300-talet, båda århundraden nämns, ingen vet säkert. I början förekommer namnet ”Nykörkio”och Nyokirkio, sedermera tillkommer Västra, ibland förkortas ”Nyokyrkio” till Ny och inte förrän 1885 yttrar sig såväl Kommunalstämman som Kyrkostämman, att det officiella namnet skall vara Västra Ny socken och Västra Ny församling i jordeboken m.fl. officiella platser. Ordet Nykyrka fick leva kvar som benämning på orten. Aska härad och Motala kontrakt blev de övergripande myndigheterna.

Under en period 1952-1970 tillhörde Västra Ny socken Godegårds kommun, numera ingår bygden i Motala storkommun.

Västra Ny är en typisk skogssocken med bördig skogsmark. Åkermarken var ursprungligen mycket mager och ville, t.ex. i början av 1700-talet, inte lämna ens två tunnor efter en tunna utsäde. De målmedvetna bönderna har dock oavbrutet strävat efter att få till stånd ett bärkraftigt jordbruk. Dessa ansträngningar har krönts med framgång, åkerbruk, boskapsskötsel och skogsskötsel gemensamt ger och har gett ”lön för mödan”. Tiderna har även förändrat Västra Ny, det äldre lantbruket har fått stryka på foten, många av de små gårdarna har blivit s.k. hästgårdar med extern försörjning. År 2005 fanns endast en mjölkproducerande gård kvar i Västra Ny, nämligen Belleberg. Enligt svensk bebyggelse fanns 790 kor i Västra Ny 1948. 2008 finns ingen mjölkbonde kvar. Flera av åkermarkerna är jämte arrenden och därigenom sambrukare. De heltidsarbetande bönderna har minskat. Det är kanske snällt räknat fem-tio stycken 2006. Invånarantalet har varierat något mellan 1200-1500 personer, men nådde över 2100 i slutet av 1870-talet före den stora emigrationen till Nordamerika. Ca. 800 personer lämnade Västra Ny, en del kom åter relativt snart, medan andra stannade. Än i dag kommer släktingar hit för att söka sina rötter. Dagens Västra Ny-bor har bosatt sig i de nya samhällen, som vuxit upp, Västanvik, Nedra Lid samt de gamla och nya byarna i Nykyrka. Av 1950 års fyra lanthandlare finns år 2008 bara en kvar, ”Axéns i Nykyrka”. En låg- och mellanstadieskola, även den i Nykyrka, servar hela bygdens barngrupper. Föreningslivet är fortfarande rikt.

Det var ett axplock av Västra Ny. Mycket av det dokumenterade är hämtat från våra referenskällor medan annat är hörsägen eller av oss upplevda händelser. Vi tar ej ansvar för de uppgifterna vi hämtat in, våra upplevelser är våra. Har Du/Ni synpunkter och eller tillägg vill vi gärna veta det för att justera felen eftersom det är detta viktigt att rätt information finns för kommande generationer, som kommer att läsa det här precis som vi läst andras historieberättelser.

Västra Ny Hembygdsförening bildades 1953, av ett 20-tal intresserade Västra Ny-bor. Initiativtagare var föreningens förste ordförande Nils.G Svahle.

Man enades tidigt att samla in dokumentera föremål, som ej längre användes då ny teknik och nya saker kom in i det svenska samhället. Thure Pettersson på Klastorp erbjud föreningen sitt Nubbekullen, som även var barndomshem åt konstnären August Malmström. Föremålen som idag finns på två museer, vilka drivs av hembygdsföreningen och dess medlemmar, visar om tidigare generationers flit och kunskap.

Föreningen, som idag har 296 medlemmar arbetar vidare på samma tema: bevara den äldre kunskapen, förvalta och vidareutveckla till kommande generationer.

Gårdagens många torp, gårdar och backstugor har ersatts av Moderna villasamhällen och fritidsbyar och nu endast ett färre antal lantbruk, som håller landskapet öppet. Läs gärna om bygden i den databas, som byggs upp av dagens Västra Ny-bor som arbetar i hembygdsföreningen. Ni som har tid och lust, deltag gärna i detta arbete!

Vi träffas i studiecirklar, vandringar, forskning i äldre handlingar, umgås och minns händelser, hus och upplevelser..

Sedan 2007 finns vi i Gamla Småskolan Nykyrka. Där vi har våra arkiv och kontorslokaler. I den gamla småskolesalen inbjuder vi till film- och berättarkvällar.

Ni kan nå oss via e-mail:

m.oberg@live.se

Eller telefonnummer:

0706 920 980
Ni kan även besöka oss på vår hemsida:
www.hembygd.se/vastra-ny

Ni är välkomna i våra aktiviteter!

Bilder och dokument inlagda av Västra Ny hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Västra Ny hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2