Vår Bygd 1891

  • 2424
  • 1252
  • 619
Koordinater: 58.468363, 12.112019

Läs mer på hembygdsföreningens webbplats

Information om Vår Bygd 1891

I Frändefors socken finns Föreningen Vår Bygd 1891, den bildades år 1989 och har idag 165 medlemmar.

Länk till föreningens egen hemsida Vår Bygd 1891.

Föreningens verksamhetsområde är sydvästra delen av Frändefors socken och vid vår dokumentation har vi utgått från 1891 års karta. Föreningen fick namnet Vår Bygd 1891.
Innan föreningen bildades hade det sedan 1985 pågått forskning i en studiecirkel ”Att Lära känna din hembygd” i Studieförbundet Vuxenskolans regi.

I Vår Bygd ingår hemmanen Binäs, Hästefjord, Kopperud, Laxfisket, Rotenäs, Rösebo, Skarbo, Sundsholm, Tjärtakan, Torsbo, Trombäljen och Öna.

I Bygdeband använder vi ordet By istället för hemman
.
Inom varje By (hemman) är alla platser som var bebodda 1891 och platser som tillkommit därefter, numrerade från 01, 02, 03 o.s.v.

Första boken Vår Bygd 1891-1991, utgavs år 1997. Den går att läsa i Bygdeband och för att lättare förstå bokens innehåll, ber vi att du börjar med att läsa Förord på sidan 7 och Inledning på sidan 8 i boken. Foton från boken håller vi på att lägga in efter hand.
Alla platser som var med på kartan är med i boken och de personer som var bosatta i bygden finns upptagna med namn och födelseår. Det finns också en beskrivning om varje plats.

Andra boken Emigranter från Vår Bygd utgavs år 2001. Endast texten utan foton finns med i Bygdeband. Boken som har 300 sidor med många foton kostar 100 kr. och kan köpas hos Ragnhild Hallsten, Kopperud 301, 462 97 Frändefors, tel. 0521-43067.

Den tredje boken Bilder från Vår Bygd utgavs år 2007. Boken har 280 sidor med foto från hela 1900-talet och det finns text till varje foto. Alla foton är uppdelade i grupper med följande rubriker: Människor vi mött, Arbete på gården, Andra arbetsbilder, Personbilder, Familjebilder, Barnbilder, Skolbilder, Högtidsdagar och kalas, Fritidsaktiviteter, Motion och idrott, Jakt och fiske, Traditioner, Gården Torpet, Byggnader, Naturbilder, Vår Bygd 1891. Boken kostar 300 kr. och kan köpas hos Arne Hallsten, Kopperud 301, 462 97 Frändefors, tel. 0521-43067.

Föreningen gör anteckningar om de förändringar som sker i bygden och dessa kommer att läggas in i bygdeband.

I en studiecirkel träffas vi varannan vecka och förutom Bygdeband jobbar vi med Naturnamn. Förr fanns namn på varje litet gärde, äng, stig, berg, exempel: Nolgärdet, Torpänga, Kostigen, Käringberget. Dessa kallar vi Naturnamn och kommer att skrivas på gammal dialekt med förklaring om namnets uppkomst. De kommer också att märkas ut på karta. Tanken är att sammanställa och ge ut en enkel skrift med naturnamn och karta.
Årligen har föreningen två välbesökta bygdeträffar i Rösebolokalen. Många medlemmar med anknytning till bygden kommer och vi ordnar underhållning, utställningar, lotterier m.m.
Bygdevandringar görs varje år i maj och augusti, då besöks olika platser i bygden som det berättas om. På de platser som är obebodda har det satts upp stolpe och skylt med namn på platsen. En GPS har inköpts för att lättare hitta de gamla bebyggelse-lämningarna.

En bussresa anordnas också varje år.

 

Bildgallerier inlagda av Vår Bygd 1891

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Vår Bygd 1891

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Vår Bygd 1891

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2