Sidensjö Hembygdsförening

  • 10843
  • 8
  • 353
Visa karta
Sidensjö Hembygdsförening
Koordinater: 63.290654, 18.299061

Information om Sidensjö Hembygdsförening

Historik Sidensjö Hembygdsförening

Föreningens bildande

Sidensjö Hembygdsförening bildades den 6/2 1927, och till första styrelse valdes folkskolläraren Robert Vestman i Drömme, ordf. (denne var senare även med att bilda Anundsjö Hembygdsförening ), hemmansägaren Jonas Thelin i Näs, kommunalnämndens ordf. Jonas Mårtensson i Brynge, bokhållaren Johannes Sundström i Bredåker och kantor Johannes Uhlin i Prästbordet.

Första verksamhetsåren

Omedelbart efter föreningens bildande beslöts om en insamling för åstadkommande av ett minnesmärke över ärkebiskop Abrahamus Angermannus, vilken var född i By i Sidensjö på 1500 talet. Angermannus var en stark förkämpe för reformationen mot de krafter som försökte återinföra katolska seder och bruk. Midsommardagen 1930 avtäcktes minnestenen som står vid kyrkan.

Signalen på Nätersjöberget återuppbyggdes 1929. Samma år inköptes en större mangårdsbyggnad från Ås, den nuvarande hembygdsgården.

Föreningens byggnader

År 1936 erhöll föreningen en donation av Johan och Karin Sundström i Bredåker på 10.000 kronor, till att bevara minnet av deras bortgångne son styrelseledamoten Johannes Sundströms. Genom denna storartade gåva kunde föreningen utan ekonomiska bekymmer förverkliga planen på en egen hembygdsgård. Våren 1939 var denna färdig och midsommaraftonen samma år hölls den första hembygdsfesten, som sedan dess varit en tradition.

På hembygdsgårdens tomt stod sedan tidigare ett litet bostadshus med endast ett rum. I denna stuga bodde tidigare orgeltramparen Strand, och stugan som står kvar än idag kallas ”Strands stuga”.

Till hembygdsgårdens har senare flyttats en fäbodstuga från Nolås. En av alla de hundratals fäbodstugor som fanns på fäbodvallarna, på de flesta byskogar, vilka var en förutsättning för att tillvarata det mer avlägsna skogsbetet.

En överfallskvarn som var en gåva från Tegs byamän. Kvarnen ett exempel på de gemensamhetsbyggnationer som var vanliga för att utnyttja vattenkraften.

En mindre skvaltkvarn från Åssågen belägen på Gålsjöskogen visar hur man med enkla medel kunde klara sig själv om man på grund av avståndet var förhindrad att samarbeta med andra. Sågaren Nils Hansson byggde kvarnen i mitten av 1800-talet. Ovanför dörren är inristat bokstäver som betyder: ”i en hård bedrövlig tid blev detta huset byggt.”

Ett krigshärbre påminner oss om att våra trakter inte alltid haft fred. För bara några generationer sedan levde medvetandet om krigets umbäranden.

Ett härbre från Drömme visar på gamla tiders förrådsbyggnader där gårdens viktigaste varor förvarades och var skyddade mot djur och människor.

Även en hölada i timmer flyttats till hembygdsgården. Detta är en typ av byggnad som fanns hundratal av i varje socken men idag är borta på de flesta håll.

I föreningens ägo finns även en torpstuga med ladugård som är belägen på något avstånd från hembygdsgården. Torpstuga är inredd som på 30 talet samt utrustad med bakugn som hyrs ut till allmänheten. Logen byggdes ut 2009-2010 för att ge plats åt föreningens samling av körredskap för jord och skog.

Ett förråd för föreningens växande samlingar byggdes 94 . I detta förråd finns även ett arkiv för gamla handlingar, samt ett mindre studierum. Föreningen planerar för närvarande att bygga ett större studierum i denna byggnad, samtidigt utökas arkivet med det tidigare studierummet.

Verksamheten

Föreningen har som de flesta hembygdsföreningar en mycket blandad verksamhet.

Studieverksamheten i grupper och av enskilda har varit en viktig del som resulterat i ett omfattande material som beskriver socknens historia. Några områden är, gamla mat- och kakrecept, sörköreriet, flottningen, lanthandeln, fäbodlivet, fotoutställningar samt ett flertal byaforskningscirklar.

Föreningen har även svarat för tryckningen av boken ”Sidensjö Skorped Släkter och gårdar” en omtyckt bok för alla med rötter i eller intresse för vår bygd, där man bland annat kan följa ägandet av skattehemman tillbaka till 1500 talet i vissa fall. Boken innehåller även intressanta historiska uppgifter om våra sock-nar och byar.

2000 framställdes ett antal videofilmer med intervjuer av några äldre Sidensjö-profiler. En samlingsfilm med kortare avsnitt av varje medverkande finns till försäljning.

Traditionsenligt hålls varje midsommarafton en fest med majstång lekar och folkdans. Ett mycket välbesökt och uppskattat arrangemang där många hemvändare och ortsbor återses för kanske enda gången på året.

Sommartid hålls hembygdsgården öppen med servering tisdag- söndag från Midsommar och fem veckor framöver. Ideellt arbete möjliggör denna service till allmänheten. På hembygds-gårdarnas dag demonstreras äldre hantverk och göromål som varit vanligt förekommande i vår bygd.

Byggnadsunderhåll är stor och omfattande uppgift. Även här läggs många timmar ideellt arbete ned varje år.

Johan Sandström ordf.

Bildgallerier inlagda av Sidensjö Hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Sidensjö Hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Sidensjö Hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2