Tuna hembygdsförening Södermanland

Tuna hembygdsförening arbetar med att dokumentera och revidera Torp och Gårdar i Tuna socken/församling från den äldre tiden från laga skifte 1854 och den nyare tiden för att registrera i Bygdeband.
OBS! Några av våra platser, södra delen av socknen ligger i våra grannsocknar kvar även i den nyare indelningen av socknarna.
Att beakta är att en del uppgifter kan komma från husförhörslängden, dessa uppgifter måste kontrolleras mot källan.
Kontaktpersoner
Arne Corell
nab_corell@bahnhof.se

Föreningens hemsida

  • 612
  • 1
  • 177
Visa karta
Tuna hembygdsförening Södermanland
Koordinater: 58.740418, 16.834616

Information om Tuna hembygdsförening Södermanland

Tuna ligger i den södra delen av kiladalen efter väg 800 väster ut 15 km. från Nyköping. Kiladalens församling bildades 2006 genom sammanslagning av Bergshammar,Tuna Lunda, och Kila som tillhör Nyköpings kommun.
Tuna Hembygdsförening bildades 18 november 1974.
 Föreningens första styrelsen fick följande utseende: ordförande Maj-Britt Johansson, kassör Kerstin Larsen, Ledamöter: Börje Sturfält, Göte Björklund och Lars Lordin. Tuna Hembygdsförening är en ideell förening. Föreningens grundsyn är att värna om hembygdens miljö och det kulturella arvet, och föra det vidare till kommande generationer.
Årsskriften Tunabygden.
Vår årsskrift Tunabygden utkommer med ett nummer varje år med berättelser om bygdens historia och kultur, tidsbilden skapar förståelse för hur människor levde förr i tiden.

Tunabygden 2018 finns nu ute att köpa. Kontakta redaktionskommittén genom ett mejl till. Inger Carnelius  inger.carnelius@gmail.com tel. 0155-57122

Bildgallerier inlagda av Tuna hembygdsförening Södermanland

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Tuna hembygdsförening Södermanland

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Tuna hembygdsförening Södermanland

J A Karlsson
Född: 1881-08-22 i Ryda Skaraborg., Tuna hembygdsförening Södermanland

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2