Axberg-Hovsta hembygdsförening

  • 1134
  • 568
  • 367
Visa karta
Axberg-Hovsta hembygdsförening
Koordinater: 59.359314, 15.240526

Information om Axberg-Hovsta hembygdsförening

AxbergHovsta hembygdsförening bildades 1978. Föreningen har för närvarande ca 380 medlemmar.

Gammelgården vid Kvinnersta, som föreningen disponerar sedan 1982 och sköter som hembygdsgård, ägs av Örebroporten och ingår i Kvinnerstaskolans område.

Gammelgården var en gång mangårdsbyggnad till norra gården i Kvinnersta. Från början av 1700-talet fram till 1919 tillhörde de två gårdarna i Kvinnersta Dylta Bruk och brukades som en enhet. 1919 friköptes gården av dåvarande arrendatorn och 1946 förvärvades gården av Landstinget, för att där förlägga lanthushålls- och lantbruks- utbildning. Den verksamheten har sedan förändrats och vuxit ut till att nu blivit ett mycket allsidigt utbildningscentrum med största koncentration på gymnasie-utbildning under samlingsnamnet Naturbruk.

I handlingar från 1400-talet omnämns Kvinnersta, dock med anna stavning, och fram till 1919 stavades namnet med Q – Qvinnersta (av namnet Qvinne, Qvinnes bostad).

Den gamla mangårdsbyggnaden, som föreningen disponerar och sköter är enligt uppgift till sina äldsta delar från 16 – 1700-talet. Föreningen disponerar dessutom en lika gammal flygel som förråds – och utställningslokal. Manbyggnaden var ganska förfallen i slutet av 1970 – talet, men tack vare intresset från den då nybildade hembygdsföreningen att ta hand om och sköta huset, bekostade Landstinget en upprustning. Gammelgården nyttjas flitigt även av Kvinnerstaskolan och andra föreningar och grupper från bygden. Även privatpersoner kan hyra lokalerna för sina sammankomster. Flygeln återställdes i ursprungligt skick och upprustades med hjälp av museets byggnadshytta våren 1993.

Föreningens medlemmar – dess Gammelgårdsgrupp – har lagt ner mycket arbete att restaurera och återställa parkmiljön kring gården. Intresset från och samarbetet med Kvinnerstaskolan har i samband med denna senare restaurering resulterat i en östra flygel med utseende och placering likt den västra gamla, och det har nu växt fram en samlad gårdsbild i gammal stil.

Föreningens verksamhet har liksom medlemsantalet vuxit. Föreningens målsättnings- och verksamhetsprogram innehåller följande huvudpunkter:

* Söka Kunskap         * Sprida kunskap        * Kultur          * Natur och kulturvård

*Gemenskap               * Opinion                     * Ungdomsverksamhet

Studier om bygden och dess utveckling sker i form av studiecirklar, intervjuer, dokumentation av insamlat material i skrifter och på nätet, där olika medlemmar medverkar. Arbetet har resulterat i sex skrifter, Gammelgården I – VI, innehållande lokalhistoriska uppsatser och ”Ölsupa och Ängamat, Mat och mattraditioner i Axbergs och Hovsta socknar”. Det senare redigerat material från många medlemmar och av de som minns. Bygdens natur- och kulturminnen inventeras, beskrivs och skyltas upp efterhand. Den sociala gemenskapen med samlingar i Gammelgården, utflykter och traditionella arrangemang typ nationaldagsfirande, hembygdsdag m.m. är viktiga inslag i verksamheten.

Se även föreningens hemsida: www.hembygd.se/axberg-hovsta

Vi efterlyser även flera gamla bilder på personer, byggnader, händelser, berättelser, ja allt som berör bygden i Axberg och Hovsta församlingar. Kontakta då Bengt Lundberg på tel 019-222744, eller e-post bengt.brunstorp@telia.com

Bildgallerier inlagda av Axberg-Hovsta hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Axberg-Hovsta hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Axberg-Hovsta hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2