Vinslövs hembygdsförening

  • 16
  • 26
  • 112
Visa karta
Vinslövs hembygdsförening
Koordinater: 56.109020, 13.908331

Information om Vinslövs hembygdsförening

Vinslövs Hembygdsförening bildades i maj 1959.

Föreningen förvaltar hembygdsgården som består av 4 st byggnader.
År 1990 fick föreningen dessutom förtroendet att förvalta den gamla smedjan.

Hembygdsgården Västergårda

Västergårda utgjordes i forna tider, ända fram till 1830 av två kringbyggda gårdar, nämligen skatterusthållen 5/16 mantal No. 6 och 3/8 mantal No. 7. Den ena av gårdarna har legat öster om och intill den nuvarande.

På en tavla i västra gårdsrummet i huvudbyggnaden, kan vi följa ägarna till Västergårda från 1650-talet. Omkring 1829 var en Nils Persson ägare till no.6 och blev 1830 även ägare till no.7, tillsammans ca 270 tunnland. Under1830-talet sålde ägaren ut delar av jorden, som blev nya gårdar, däribland Norregård, Gransbo, Rosanders o Johan Teljanders. På 1950-talet återstod ca 80 tunnlandsom hörde till Västergårda.

Till gården hörde ett bränneri samt mölla och sågverk, som drevs av vattenfrån Vinnö ån. De sistnämnda brann ned 1923. Ett tegelbruk har också legat på gårdens ägor.

Mitt emot Västergårda, över vägen, låg det gamla klockarbostället Klockaregården.

Man har under tidernas lopp skrivit namnet, Wäcten Gård, Vestre gård,Vestra-gårdar, Vester-gård, Väster-gård och Väster-Gårda.

Vinslövs Köping köpte hemmanet 1946 av lantbrukare Sven Nilsson, som i sin tur köpt det av Jonatan Jonsson 1929. Genom arrende brukade Sven Nilsson jorden till sin död 1950, varvid sonen Sven övertog arrendet. 1956 upphörde gården som jordbruk, då också uthusen revs och såldes. Nuvarande ägare är Hässleholms kommun.

I maj 1959 bildades Vinslövs Hembygdsförening och övertog då ansvaret för huvudbyggnaden och tomten.

Något om byggnaderna:

Huvudbyggnaden är en ryggåsstuga sannolikt från 1700-talet. Den har under senare tid byggts till i båda ändarna, då även en bakugn uppfördes, men som inte längre finns kvar.

Västra längan kom på plats 1965 efter att ha monterats ner och flyttats från Johan Nilsson i Vanneberga. Arkivet fanns med från början i längan, men visade sig vara för litet. 1960 stod det färdigt i utvidgat skick.
Östra längan byggdes upp 1969 av material som hämtats hos bl.a. Per Hansson i Vanneberga o Hilding Persson på Bjersgård.

Vagnsskjulet tillkom 1977.

Vinslövs smedja är det senaste förvärvet. Kom 1990 i beskydd av Hembygdsföreningen. I augusti 1994 ordnades där den första visningen för allmänheten.

Bildgallerier inlagda av Vinslövs hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Vinslövs hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Vinslövs hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2