Tryserums hembygdsförening

  • 726
  • 70
  • 1911
Visa karta
Tryserums hembygdsförening
Koordinater: 58.116022, 16.656216

Information om Tryserums hembygdsförening

Hembygdsföreningen bildades 1963. Den ser som sin uppgift att underhålla och visa föreningens byggnader och samlingar, ordna föredrag, studiecirklar, samkväm, utflykter, torpvandringar och andra aktiviteter. Den har cirka 300 medlemmar och en styrelse med nio ledamöter. Föreningen ger sedan 1994 ut en årsbok.

Hembygdsgården med sina fem byggnader är belägen nedanför Tryserums kyrka. Mark och byggnader ägs av kyrkan men disponeras av Hembygdsföreningen. Föreningen disponerar också den så kallade Siverska flygeln i Västertryserum på den numera privatägda gamla prästgården. År 2014 förvärvade Hembygdsföreningen av kyrkan fastigheten Tryserum 1:8, som omfattar gamla kyrkogården inklusive kyrkoruinen och en tomt intill allmänna vägen.

Hembygdsgårdens huvudbyggnad är uppförd år 1864 som fattigstuga, sedermera ålderdomshem. Som sådant tjänstgjorde den fram till 1930. Fram till 1960-talet beboddes huset av hyresgäster. Tryserums Hembygdsförening bildades 1963 för att rädda den gamla fattigstugan som då blev Hembygdsgården. Alla byggnader innehåller museiföremål främst från jordbruk, fiske och hushåll samt möbler och andra inredningsdetaljer. I huvudbyggnadens finns sex rum och kök, på bottenplanet storstugan, ett sammanträdesrum och köket, på andra våningen ”skolrummet”,  ”Hildas”, ”fattigstugerummet”, lilla köket och kammaren.

I uthusen förvaras åkdon, jordbruksredskap, tröskverk, tröskvandring, snickeriredskap, en lillöka (båt) från 1850-talet och en tändkulemotor. Där finns tre dass, en bykstuga med utrustning och en jordkällare. Den Siverska flygeln i Västertryserum, troligen byggd i mitten av 1700-talet, har två våningar med sammanlagt fem rum och kök. Där förvaras museiföremål från trakten. Två av rummen är inredda som samlingslokaler.

På den gamla kyrkogården, som föreningen nu äger, stod socknens första kyrka, troligen uppförd på 1200-talet. Senare tillfördes den två gravvalv för ätterna Gyllenstierna och Horn på Fågelvik. Efter en brand och ett ras i västgaveln övergavs kyrkan år 1785 och ersattes med en nybyggd kyrka i östra delen av socknen. Ruinen består i dag av en hög korvägg i öster och bitar av syd- och nordväggarna samt för övrigt låga murar. Planer finns att bygga en ny klockstapel på kyrkogården.

Tomten intill allmänna vägen används som parkeringsplats för besökare.

Mer information om Tryserums Hembygdsförening finns att hämta på hemsidan www.hembygd.se/tryserum och i årsböckernas verksamhets-/årsberättelser.

Söktips:
Tryserums församling/socken har här i högerspalten
 strukturerats efter mönster från kyrkoböckerna kring sekelskiftet 1800/1900, dvs efter den by- och godsindelning som då gällde.  Klicka på ett by- eller godsnamn och du slussas vidare och får i högerspalten uppgift om vilka gårdar, torp mm som lyder härunder. Klicka vidare på det namn du vill ha mer information omkring.
Du kan också söka efter platser mm direkt i sökrutan längst upp i högerspalten.

Bilder och dokument inlagda av Tryserums hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Tryserums hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2