Täby hembygdsförening

Täby Hembygdsförenings arkiv
FÖRTECKNING ÖVER TORP I TÄBY.

Följande symboler och förkortningar har använts:
Fylld kvadrat Torpet finns kvar
Tom kvadrat Synliga rester bevarade
O Ingenting återstår

Hfl = Husförhörslängd
TFAB = Täby Fastighetsbolag
BT = Båtsmanstorp
AL = Anita Lundins avhandling
DT = Dragontorp
Arkb = Arkivarien berättar
DvT = Dagsverkstorp
VtT = Välkommen till Täby
Bou = Bouppteckning
TSpl = Täby – Stan på landet.
THF = Täby Hembf. skrifter.
GMR = Generalmönstringsrulla/straffrulla

Allmänt: Ortnamns betydelse och markbeskrivningar har i stor utsträckning hämtats från Jonas Ferenius skrift ”Vägnamnen i Täby” THF nr 23.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

  • 3503
  • 0
  • 319
Koordinater: 59.506824, 18.046762

Information om Täby hembygdsförening

Täby Hembygdsförenings arkiv består av, förutom all dokumentation av föreningens egen verksamhet, till stor del av det forskningmaterial som är framtaget som underlag till de årsböcker och artiklar i vår tidning som föreningen utger, samt erhållet och insamlat material från forskare, institutioner och privatpersoner som är intresserade av vår bygd.

En del dokument är av tekniska skäl skannade i liggande format. För att slippa läsa dokumenten i lodräta rader, kan man rotera det framtagna dokumentet genom att högerklicka och trycka på ”rotera”

Följande symboler och förkortningar har använts i Torp-dokumentationen.
Fylld kvadrat Torpet finns kvar
Tom kvadrat Synliga rester bevarade
O Ingenting återstår

Hfl = Husförhörslängd
TFAB = Täby Fastighetsbolag
BT = Båtsmanstorp
AL = Anita Lundins avhandling
DT = Dragontorp
Arkb = Arkivarien berättar
DvT = Dagsverkstorp
VtT = Välkommen till Täby
Bou = Bouppteckning
TSpl = Täby – Stan på landet.
THF = Täby Hembf. skrifter.
GMR = Generalmönstringsrulla/straffrulla

Allmänt: Ortnamns betydelse och markbeskrivningar har i stor utsträckning hämtats från Jonas Ferenius skrift ”Vägnamnen i Täby” THF nr 23.

För de som inte har tillgång till bredband/ADSL kan söktiderna bli besvärande.Då kan man beställa en DVD-skiva från Täby Hembygdsförening med samma innehåll som finns i Bygdeband. Priset är 250 kr + porto 20:- samt för icke medlemmar medlemsavgift på f.n.150 kr. DVDn kräver 4,5 GB ledigt utrymme på hårddisken. Förfrågningar och beställning via e-post:

phl@bostream.nu

Bilder och dokument inlagda av Täby hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›


Publicerad av

bb2