Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening

Vrena församling bildades 1995 och gällde till och med år 2001. År 2002 bildades Stigtomta-Vrena församling genom sammanslagningen av Vrena församling och Stigtomta församling. Församlingar har genom tiderna förändrats genom att delas och slås samman. Det är nog en god gissning att förändringar även i framtiden kommer att ske. För att bringa ordning i församlingstillhörighet har Bygdeband beslutat att den församlingstillhörighet som gällde år 2000 är den som ska gälla i framtiden.
Bakåt i tiden har vi haft begreppet socknar. I Vrena församling ingår de gamla socknarna Husby-Oppunda, Halla och Vrena.
Delar av Vrena samhälle ligger i Nykyrka socken, som tillhör Stigtomta församling. Det innebär att halva fabriksområdet, Snickerifabriken A H Eriksson & söner, Vrena IF samt ett antal hus hamnat utanför Bygdebans område Vrena Församling. För få det att fungera i Bygdeband administreras detta område av Vrena och Husby-Oppunda hembygdsförening.

  • 5974
  • 3021
  • 692
Visa karta
Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening
Koordinater: 58.861928, 16.702218

Information om Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening

Hembygdsföreningen omfattar socknarna Vrena och Husby-Oppunda. Föreningen bildades år 1976 och ska verka för att samla in så mycket kunskap som möjligt om vår hembygd och att även sprida den kunskapen vidare. Från år 2010 har föreningen en hyrd lokal att använda i verksamheten.

Vrena ligger utmed väg 52, 2,5 mil V om Nyköping mellan sjöarna Långhalsen och Hallbosjön. Vrena gränsar till Nykyrka, Halla och Bettna samt Husby-Oppunda. Orten har en haft en livlig industrimiljö som nu är nedlagd.

Husby-Oppunda ligger utmed väg 53, ca 2 mil NV om Nyköping mellan sjöarna Lidsjön och Långhalsen . Vid Tärnöbron möts Husby-Oppunda och Vrena. Bygden består mestadels av större och mindre jordbruk.

Halla ligger nordväst om Vrena och utefter sjön Yngaren

Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening har en egen hemsida: http://www.hembygd.se/vrena/ där du får information om föreningen. Föreningen har en egen lokal på Tärnövägen 8 i Vrena.

Tärnövägen 8rHembygdslokalen_1r Muséeum_br Biblioteket_r

Kontaktuppgifter:
Vill du tala med någon om Bygdeband så kontakta:
Teddy Munkesjö                                              Göran Malm
Telefon: 0705497563                                       070 585 01 51
Mail: teddy.munkesjo@gmail.com                  a.g.malm@telia.com 

Bildgallerier inlagda av Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2