Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille

Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille finns i Torshälla som är en av Sveriges äldsta städer. Torshälla är idag en del av Eskilstuna kommun.
S:t Olof Gilles huvuduppgift är att sprida kunskap om Torshällas- och dess innevånares historia. Kärnan i verksamheten är Bergströmska gården som både är hembygdsmuseum och en plats för olika arrangemang. Kontakt: info@sanktolofsgille.se
.
Bygdeband: Kontakta oss gärna om du har information om platser, händelser och personer av allmänt intresse. Om du upptäcker faktafel vill vi naturligtvis även veta det. Kontaktperson för Bygdeband: Karin Lindh (karin.c.lindh@gmail.com)

  • 1823
  • 144
  • 513
Visa karta
Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille
Koordinater: 59.421550, 16.469277

Information om Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille

Torshälla hembygdsförening Sankt Olofs Gille startade 1936 som Holmbergsföreningen med uppdraget att sköta den vackra Holmbergsparken som Georg Nyström skapat. Föreningen ville med tiden vidga sitt intresse och ge hembygdsforskningen en mer framträdande plats, och 1956 ändrades namnet till S:t Olofs Gille. I slutet av 1960-talet flyttade Gillet in i Bergströmska gården och började då bygga upp en museiverksamhet som nu är Torshälla hembygdsmuseum och hembygdsgård. S:t Olof Gilles huvuduppgift är att sprida kunskap om Torshällas- och dess innevånares historia. En annan viktig uppgift för föreningen är att vårda Bergströmska gården och dess samlingar.

Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille har drygt 300 medlemmar.

……………

Klicka här för information om hur enklast hittar bland våra bilder och dokument i Bygdeband.

……………

Var, när och med vad börjar man när det gäller att dokumentera en historisk stad som Torshälla och dess innevånare?

De viktigaste personerna när det gäller att samla in och dokumentera vår historia är Bernt Pettersson,  som har en gedigen kunskap om staden och dess personer sedan mer än hundra år tillbaka, och Lilian Andersson som kan det mesta om släktforskning. Många aktiva medlemmar har också under åren dokumenterat nya och gamla händelser i staden som ligger till grund för informationen på Bygdeband.
I Bygdebandsgruppen ingår Lilian Andersson, Jan-Erik Kling, Karin Lindh, Björn Maxe och Bernt Pettersson. Kontakta oss gärna om du har information om platser, personer och händelser eller upptäcker faktafel. Kontaktperson: karin.c.lindh@gmail.com

Det finns mycket skrivet om staden Torshälla. Här följer ett urval :

  • Glimtar ur Torshällas äldre historia författad och utg. av Olle Lorin 2003.
  • Torshälla 650 år, Ivar Schnell utg. av Södermanlands hembygds- och museiförbund, 1967.
  • Torshälla genom sekler, Bertha Gisslandi utg. av Riltuna Gruppens Förlag, 1979.
  • Torshälla ABC, utg. av Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland, 2004.
  • Det brinner, det brinner, redaktör Margaretha Lindén, utg. av Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland.
  • Från harg till industristad, redaktör Olle Lorin, utg.  av S:t Olofs Gilles skriftserie, 1995.
  • Torshälla och Nyby – sida vid sida, redaktör Bror-Erik Ohlsson, utg. av Lokalhistoriska sällskapet 1990.

I Gisslandis bok ”Torshälla genom sekler” finns en ägarkarta upprättad av lantmätaren Hans Graf år 1783, vilken ger en god bild av befolkningens sammansättning i en svensk stad på 1700-talet. I Torshälla stad bodde då 634 personer på 100 gårdar.  Omkring och i dessa gårdar startades arbetet med att samla material till Bygdeband i juni 2010.


Torshälla Hembygdsförening S:t Olofs Gille

mailadress: info@sanktolofsgille.se
hemsida: www.sanktolofsgille.se

Bildgallerier inlagda av Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2