Karlskoga Bergslags hembygdsförening

  • 141
  • 33
  • 609
Visa karta
Karlskoga Bergslags hembygdsförening
Koordinater: 59.326247, 14.524114

Information om Karlskoga Bergslags hembygdsförening

Hembygdsgårdens historia

Torpet Agarud omtalas år 1543 i jordeboken. Bergsmansgården Aggerud har anor från 1580-talet. Bergsmansgård av parstugetyp.

Kronogodset Aggerud, enligt 1606 års jordebok förut ett kyrkogods ”en gård med åker och 5 tunnors utsäde, äng till 14 lass hö, en humlegård, gott fiske, mulbete och utrymme”. 1626 redovisas för Aggerud 3 hästar, 5 oxar, 1 tjur, 18 kor, 10 stutar, 7 kvigor, 14 får och 12 svin. Som kronans åbo levde där en bergsman, Olof Månsson eller Olof Månsson Skräddare, som antagligen var född på 1550- eller 1560-talet. Han fick årligen erlägga bl a 10, 1625 12 Lispund osmundjärn till Kronan och han var även fjärdingsman, i själva verket Karlskogas första länsman, fastän han ej hade någon fullmakt – i ett tingsprotokoll 1631 kallas han ”gamble Ländzmannen”. Olof omtalas flera gånger i Karlskogas krönika, bl a i ett brev från 1590, då Arvid i Brickegården och Olof erhöll samma friheter med deras körslor av stavrumsved som andra deras vederlikar i Värmland. Olof levde ännu 1635, då han var vittne och god man vid utläggning av en rågångsskillnad, men var då mycket gammal.

Troligen har Karlskoga Hembygdsgård, Aggerud, uppbyggts av Nils Arvidsson, f. 19 jan. 1625, i slutet av 1690-talet eller början av 1700-talet, då ting hölls i Aggerud 1694-1707. Nils Arvidsson, bergsman, gästgivare, nämndeman från 1677 till 1700, då han anhöll om ”afskied och demission ifrån sitt nämndemannaämbete efter han det för ålderdom ej längre mächter förestå”, riksdagsfullmäktig (bondeståndet) 1689, kyrkvärd 1693, delägare i Aggerud samt Immetorps- och Ölsdalshyttorna, var gift med Kerstin Clemetsdotter, dotter till Clemet i Backa.

Gården kom att gå i arv i nio generationer, mellan 1672 –1898.

I mitten av 1790-talet byggdes mangårdsbyggnaden om. Den gamla byggnaden fick nu övervåning och ytterligare en stocklängd lades till mot dalgången. Årtalet 1795 står att läsa i vackra målningar i nystugans tak. Senare blev byggnaden också rödfärgad.

År 1898 såldes gården på offentlig auktion. Därefter olika privata ägare från 1898 till 1934.

1934 såldes mangårdsbyggnad och magasin med omgivande tomt till Karlskoga Bergslags Hembygdsförening.

1939 – 1945 användes gården som militär förläggningsplats.

Den 26 juli 1936 invigdes Bergsmansgården i Aggerud som hembygdsgård. Landshövding Bror Hasselroth förrättar invigningen och landsantikvarien Bertil Waldén håller föredrag. Linus Brodins krönikerspel ”Hertig Carl kommer till Möckelsbodar” framfördes.

Bildgallerier inlagda av Karlskoga Bergslags hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Karlskoga Bergslags hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Karlskoga Bergslags hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2