Rone hembygdsförening

  • 3
  • 2
  • 41
Visa karta
Rone hembygdsförening
Koordinater: 57.209333, 18.442998

Information om Rone hembygdsförening

Hembygdsföreningen bildades den 3 april 1946.

Anledningen till att föreningen bildades var att en gammal kvarn vid Ronehamn skulle säljas och rivas. Den nybildade hembygds-föreningen skulle försöka rädda kvar kvarnen, det misslyckades dock. Tidigare ordförande har varit: Axel Wahlby, Rickard Pettersson, Gunilla Sjöman, Birger Häglund, Jörgen Borgström, Arne Pettersson, Jan Trunehag, Arne Pettersson (igen) samt Hans-Agne Liljebäck. För närvarande är Arne Pettersson återigen ordförande.

Föreningen äger och förvaltar Burge Hembygdsgård och Hults båtsmanstorp. Burge hembygdsgård förvärvades 1951 och ligger vid vägen strax efter Rone kyrka på vägen mot Burs. Hults båtsmanstorp förvärvades 1948 och ligger vid vägen strax efter Rone kyrka mot Ronehamn. Vid Burge hembygdsgård finns totalt 7 byggnader varav kan nämnas ett gammalt bryggarhus med flistak och bakugnar. Vid Hults båtmanstorp finns 2 byggnader varav kan nämnas en ladugård med agtak. Nytt agtak lades i september 2005. Möjlighet finns att hyra torpet sommartid. Vid Burge hembygdsgård finns en samling med över 1000 föremål bestående av bl. a äldre jordbruks- och handredskap, husgeråd, äldre kläder, textilier, foton samt gamla protokollsböcker från både kooperativ och privat näringsverksamhet i socknen. F.n. är de flesta föremålen nedpackade i väntan på att ett museum i en av gårdsbyggnaderna iordningsställs.
Styrelsen består av 10 personer varav 2 är suppleanter.Det finns en Fastighetsgrupp, Museiegrupp samt en Festkommitté. Sedan 2006 har man fasta arbetskvällar, onsdagar kl. 18.00, från maj – september, då vilken medlem som helst kan komma och jobba med något av de projekt vi har. Underhåll behövs alltid.

KONTAKTER
Ordf.  Arne Pettersson, tel: 0498 21 41 29

Bilder och dokument inlagda av Rone hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Rone hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2