Runtuna-Lids hembygdsförening

Vår hembygdsgård heter Grenadjärtorpet LÖFÅSEN. Stugan flyttades från Ekeby ägor till nuvarande tomt vid Bygdegården i Runtuna. Den byggdes upp under år 1993 och invigdes år 1995.

Runtuna-Lids Hembygdsförening har f n 289 medlemmar. Varje år anordnar vi Valborgsmässofirandet vid Alby gård. Tillsammans med Bygdegårdsföreningen arrangerar vi midsommarfirande vid Runtuna Bygdegård. Vi står som värd för en friluftsgudstjänst vid hembygdsgården på sommaren. Vi anordnar hembygdsdag, julmarknad och grötfest.

Vartannat år har utkommit vår årsskrift ”Krönikan”, som innehåller uppgifter, berättelser och bilder från gårdar, torp och andra platser i våra två socknar. I september 2016 utkom nr 16, som blev det sista i den serien. Finns hos Anita Sederström anita.runtuna@allt2.se. I en fil ”Kronikor innehallsforteckning” nedanför föreningens sida finns ett register över omskrivna gårdar, torp o stugor och omskrivna personer, foton mm. Där anges vilket nummer av Krönikan som gäller. Nummer 1,2,3 och 5 är slutsålda, men kontakta Anita Sederström så kan en kopia på önskad artikel sändas.

  • 3340
  • 8447
  • 525
Visa karta
Runtuna-Lids hembygdsförening
Koordinater: 58.873801, 17.058892

Läs mer på hembygdsföreningens webbplats

Information om Runtuna-Lids hembygdsförening

I Södermanland ligger de två socknarna Runtuna och Lid, som bildade hembygdsföreningen hösten 1976. Initiativtagare var Anna Hylander på Sörby gård i Runtuna. Första styrelsen bestod av Anna Hylander som ordförande, Bengt Eriksson, Dick Edengren, Maria Runman, Claes Andersson, Greta Karlsson och Karl-Erik Jonsson som ledamöter.

Torpinventering Föreningens första uppgift var att delta i kommunens pågående torpinventering. Det gällde att ta till vara de äldre invånarnas kännedom om övergivna boplatser och folket på dessa så fort som möjligt. Grupper bildades som satte igång genast våren 1977 med besök vid stuggrunder. Där mättes och fotograferades synliga grunder. Ritningar över boplatsen gjordes upp. Sedan vidtog arkivforskningen. Kartor studerades, husförhörslängderna i kyrkböcker gicks igenom och därmed kunde vi få fram namn på torp och stugor som funnits sedan slutet av 1600-talet. Vid forskning i jordeböcker och mantalslängder kunde vi få fram namn från 1630-talet. Forskningen utvidgades till att inte bara gälla försvunna boplatser. Alla gårdar, torp och stugor  sedan mitten av 1600-talet finns i inventeringen, som sammanställts av Anita Sederström. Cirka 500 namn finns i de båda socknarna.

Gräns vid år 1900 Eftersom, åren vi forskade, de filmade husförhörslängderna slutade år 1895 sattes gränsen på nytillkomna bostäder till tiden runt år 1900. Som underlag för indelning av huvudgårdar i socknen användes Häradskartan 1901-04. Den finns på resp. socken. På sockensidan finns också en PDF-fil,  där man kan förstora kartan. På kartan finns de resp. gårdarnas ägofigurer inritade och där ser man då vilka torp som låg inom figuren. Sådana uppgifter -tillhörighet- finns också i jordeböckerna.

Denna inventering ligger till grund för uppgifterna här i Bygdeband till att börja med, men kommer i nästa inventering att kompletteras med villor som byggts under 1900-talet. Alla gårdar är inlagda på församlingen, som är lika med socknen. Torp och stugor finns under sin huvudgård. Obs! Bäcketorp-Sävetorp-Rotetorp ligger under Löfsund.

Namn på de boende har lagts in i många fall, men är inte komplett. Ibland kan namn vara svåra att läsa i kyrkböckerna, så man behöver testa lite olika stavningar vid sökning. När vi lade in personerna i gamla Bygdeband kunde man se t ex alla som bott på en gård eller torp. Denna funktion kommer att senare läggas in i Nya Bygdeband. Man söker på ett namn bara och då kommer bostaden upp. På en hel del gårdar o torp finns en lista på de boende. Barnen har där inte tagits med och i många fall inte heller drängar o pigor.

Föreningen har en hembygdsgård, som heter Grenadjärtorpet Löfåsen. På kartan är denna markerad.

Anita Sederström lägger in foton och text i detta Bygdeband och Joe Eklöf lägger in namn på de boende. Om kontakt önskas skriv ett mail till anita.runtuna@allt2.se eller till Anita Sederström, Borgdalsgången 18, 611 57 Nyköping. Telefon 0155-241085 Detta är också adressen om du är intresserad av vår skrift, som kommer ut vartannat år. Den kallas KRÖNIKAN och innehåller mycket historik och många foton från Runtuna och Lid. Redaktör är Anita Sederström. Sista numret utkom september 2016. Alla nummer finns hos Anita Sederström. Register över omskrivna gårdar, torp, stugor, personer mm finns i filen ”Kronikor-innehallsforteckning” nedan.

Bildgallerier inlagda av Runtuna-Lids hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Runtuna-Lids hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Runtuna-Lids hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2