Norra Vi hembygdsförening

  • 2678
  • 2679
  • 533
Visa karta
Norra Vi hembygdsförening
Koordinater: 57.884491, 15.347299

Information om Norra Vi hembygdsförening

Föreningen bildades 1987 och har Norra Vi socken som sitt intresseområde. Norra Vi är en gammal bygd vid sjön Sommens sydspets. Idag har socknen ca 200 invånare. I slutet av 1800-talet var bygden som folkrikast med ca 1100 boenden. Antalet fritidsboende är ca 400. Föreningen har ca 255 medlemmar. Föreningen arbetar med bygdens kultur- och naturfrågor i ett historiskt perspektiv för nutidens människor med ett engagemang för den framtida utvecklingen.

Bilden till höger visar Norra Vi sockens utbredning kring sydspetsen av sjön Sommen.

5-6 gånger per år arrangerar föreningen allmänna sammankomster av skiftande karaktär: utflykter, föredrag, växtbytardagar etc. Ett 50-tal torp har inventerats och utmärkts. Ett 30-tal personintervjuer av äldre Norra Vibor har genomförts. I fotoarkivet finns för närvarande ca 2500 bilder. I Bygdeband har föreningen dokumenterat och lagt upp ca 6 000 uppgifter om personer, platser och fotografier från Norra Vi socken. Med start från Norra Vi kyrka har föreningen stakat ut en vandringsled ca 9 km lång runt själva kyrkbyn med en publikation som berättar om de platser man passerar. Leden är fr o m 2014 ansluten till Östgötaleden. Från parkeringsplatsen vid Vassviksberget finns från sommaren 2014 en permanent Naturstig upp till krönet med frågor på djur och natur för stora och små. Sommaren 2014 märkte föreningen, tillsammans med Norra Vi Idrottssällskap, upp en cykelled ca 5 mil lång genom den gamla socknen. För närvarande, 2017, arbetar föreningen med att dokumentera ödetorp och andra intressanta platser med hjälp av QR-cod. Videofilmer har spelats in på 45 platser. Koden har placerats ut på  respektive plats så att besökarna med hjälp av sin mobil kan spela upp inspelningarna som berättar platsen historia.

Föreningen har i nov 2017 av Riksantikvarieämbetet beviljats ett bidrag på 20 000 kr för ”Projekt i tiden”, just för vidareutveckling av arbetet med QR-koder.

Tre småskrifter författade av Carl Olov Sommar har föreningen utgivit: ”Om skolorna i Norra Vi 1900-1950”, ”Yrkesfolk i Norra Vi under 1900-talet” samt ”Affärer i Norra Vi under 1900- talet”.

Norra Vi hembygdsförening har genom året gett ut några böcker:
1991 – ”Norra Vi i bild” (pris 100 kr)
1998 – ”Sörskaten i mitt hjärta” skriven av Karin Johansson.
2003 – ”Norra Vi, en berättelse om en bygd och dess människor” (pris 200 kr)
2006 – ”Ydreboa”, med dikter på Ydremål av Elis Widlert (pris 50 kr)
2006 – CD-skiva med foton på gårdar, torp och backstugor (pris 100 kr)
2009 – ”Norra Vis gårdar, torp och backstugor” 3 band med uppgifter om platsernas historia. (250 kronor/band)
2011 – ”Norra Vi konfirmandbok” med foton och namn på 1900-talets konfirmander (pris 100 kr)
2012 – ”Norra Vi. Berättelser om en bygd och dess människor” Del II. (pris 250 kr)
2012- ”Sörskaten i mitt hjärta” av Karin Johansson 2: upplagan. (pris 200 kr)
2016- ”Minnesbok över begravda i Norra Vi”.  (pris 600 kr)
2016- ”Dass, jordkällare, vattenkällor och ladugårdar”.

Böckerna kan köpas genom någon av styrelsemedlemmarna.
De två sistnämnda kan beställas genom någon av styrelsemedlemmarna.

Föreningen har inte ansett sig ha vare sig ekonomiska eller personella resurser att äga och vårda fast egendom eller inventarier. Dubbelgården Smedstorp med sin fantastiska miljö får anses vara representant för bygdens historia och dess människor.

Styrelsen består av 8 ledamöter jämte ordförande:

Ordförande Gertrud Månsson Falk
Rosenberg
577 94 Lönneberga
0496 51063, 070 2279641

Vice ordförande

Kassör Håkan Johansson
Visskvarn Hagaborg
570 62 Ydre
0140 910 06, 070 313 63 41

Sekreterare Anne-Marie Johansson
Norra Vi Prästgård
570 62 Ydre
0140 911 42, 070 274 60 18

Kjell Åberg
Norra Vi Fridhem
570 62 Ydre

Elisabet Nylander
Tullerums Östergård
570 62 Ydre

Evert Alm
Norra Vi Norrgärde
570 62 Ydre

Jan Rehnholm
Norra Vi Tullerum
570 62 Ydre

Marita Linnell
Målen Västergården
570 62 Ydre

Christer Somvall
Norrnäs1
570 60 Ydre

Medlemsavgiften är 100 kr/person samt 50 kronor för övriga i familjen (make/maka/sambo/barn över 18 år) barn under 18 år gratis. Avgiften kan betalas in på bankgiro 5806-6531.

Kontaktpersoner
Gertrud Månsson Falk, Rosenberg 577 94 Lönneberga tfn 0496 510 63.
Mailadress: gmanssonfalk@gmail.com
För uppgifter i Bygdeband
Björn Johansson, Prästgården Norra Vi, 570 62 Österbymo, tfn 0140-911 46.
Mailadress: prastgarden.norravi@gmail.com

Bildgallerier inlagda av Norra Vi hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Norra Vi hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Norra Vi hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2