Johan Ödbergsällskapet/ Örnsköldsviks hembygdsförening

  • 126
  • 1
  • 13
Visa karta
Johan Ödbergsällskapet/ Örnsköldsviks hembygdsförening
Koordinater: 63.292357, 18.724483

Information om Johan Ödbergsällskapet/ Örnsköldsviks hembygdsförening

Ödbergska gården
Föreningens ändamål är att värna om och vårda stadens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom:

[ul][li]att bevara och vårda stadens äldsta byggnad – Ödbergska Gården – och göra den tillgänglig att användas för lämpliga aktiviteter.[/li][li]att befrämja kunskapen om och känslan för staden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.[/li][li]att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering.[/li][li]att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid.[/li][li]att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.[/li][li]att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.[/li][li]att ägna särskild uppmärksamhet åt Johan Ödberg och hans betydelse för köpingen och staden Örnsköldsvik.[/li][/ul]

Bildgallerier inlagda av Johan Ödbergsällskapet/ Örnsköldsviks hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Johan Ödbergsällskapet/ Örnsköldsviks hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Johan Ödbergsällskapet/ Örnsköldsviks hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2