Munkedals hembygdsförening

  • 1
  • 0
  • 330
Visa karta
Munkedals hembygdsförening
Koordinater: 58.481659, 11.701428

Information om Munkedals hembygdsförening

Munkedals Hembygdsförening är en mycket aktiv förening med ca 500 medlemmar. Föreningen har flera enheter med Hembygdsmuseum, Hembygdsgården Kaserna och ett omfattande industriarkiv. En medlemstidning Munkedalsbygden ges ut med två nummer per år.

Munkedals Hembygdsförening bildades 1964 på initiativ av Alfred ”på Skogen” Carlsson, som också blev dess förste ordförande. Föregångare var Foss Hembygdsförening, bildad 1930 av direktör Olof Bildt vid Munkedals AB, och Munkedals hembygdsnämnd, upprättad 1960. Båda dessa organisationer hade ett fåtal medlemmar medan däremot den nuvarande hembygdsföreningen som mest har haft över 600.

Hembygdsnämnden intresserade sig främst för att rädda den gamla Wiknerstugan, som vid den här tiden höll på att förfalla. Kaserna vid sjön Vassbotten är filosofen Pontus Wikners barndomshem och man tyckte att hans minne borde hedras på ett värdigt sätt. Odd Fellow-logen i Uddevalla reste 1912 en minnessten på platsen. 1937 avled den siste inneboende och därefter stod gården öde. Stugan förföll, ladugården revs, trädgården växte igen. 1964 tog hembygdsföreningen itu med uppröjningen. Gamla träd och buskage rensades bort, gräsmattorna gjordes i ordning, den gamla Wiknerstugan restaurerades. Man flyttade dit en ladugård fån hemmanet Hult och det så kallade Björkmanhuset från bruksområdet. Man byggde bakstuga, kafeteria och toaletthus och som kronan på verket iordningställdes en friluftsscen med sittplatser ordnade nästan som en amfiteater i sluttningarna ned mot sjön.

1970 uppfördes för första gången skådespelet om Wikner, författat och regisserat av Alfred Carlsson, och det var så namnet ”Wiknerspelen” kom till. Bygdespelet ägde rum bara ett par år, sedan måste projektet läggas ned på grund av brist på skådespelare, men namnet lever kvar. Varje år på midsommardagen ges Wiknerspelen på Kaserna men kan nu närmast betecknas som en traditionell hembygdsfest. Hantverkare av olika slag medverkar, i bakstugan gräddar man lefsor, folkdanslaget gör uppvisning i gröngräset och barnen får dansa runt midsommarstången. Vid friluftsscenen har publiken tillfälle att följa såväl gudstjänster som profana artistframträdanden.

I början av 70-talet fick föreningen tillfälle att överta Önnebacka skola, vilken iordningställdes som hembygdsmuseum. Här samlar vi föremål av olika slag såsom möbler, redskap, böcker, fotografier mm, alltsamman donerat till föreningen av kulturhistoriskt intresserade personer i trakten. Föremålen erinrar om de flesta verksamhetsområden, till exempel pappersbruket, post, rättsväsende, hantverk och djurhållning. Här finns också utrymme för arbetsrum med datorer och annan utrustning för hembygdsforskare.

1990 startades en omfattande inventering av Foss socken. Området består av ett nittiotal hemman och varje hemman indelas i underenheter, vilka identifieras, beskrivs, markeras på karta och förses med personförteckning. Kort sagt: Vi tar reda på alla boplatser som funnits i Foss och vilka personer som bott där och uppgifterna spänner över tiden 1667 – 1952. När vi är klara med Foss socken är avsikten att fortsätta med Håby och därefter Valbo Ryr.

Ett fruktbart samarbete inleddes 1994 med Kulturvårdscentrum (KVC). Föreningen donerade den kända fotografen Selma Sahlbergs negativsamling till Bohusläns museum. Bilderna registreras på KVC. Hembygdsföreningens bildgranskningsgrupp hjälper till med identifiering av platser, byggnader och personer. År 2000 inleddes också en inläggning av materialet med hjälp av dataprogrammet Sofie.  Detta arbete fortskrider med flera nya bildsamlingar och det finns en bildgrupp som arbetar med detta.

Medlemstidningen Munkedalsbygden har utgivits med två nummer per år sedan nystarten 2005. Denna tidning beskriver historia och historier från Munkedal med omnejd. Många olika författare lämnar sina bidrag. Tidningen har starkt bidragit till att hembygdsföreningens medlemsantal är i ständigt stigande.

Från nuvarande Arctic Paper har föreningen övertagit deras stora bruksarkiv som är i det närmaste komplett från dess start 1871 och fram till sen tid. Med detta material som grund har föreningen på uppdrag av Arctic Paper skapat en stor permanent utställning i text och bild om dess intressanta historia. Utställningen finns inne på Pappersbruket i Munkedal.

Munkedals hembygdsförening äger även en hembygdsgård som heter Kaserna med ett flertal byggnader. Här finns museisamlingar av främst redskap och större föremål. Pontus Wikners barndomshem är numera ett separat museum med Wikners verk och en del föremål. Den s.k. Bagarstugan är tillbyggd 2012-2014 och kan idag ta emot ca 70 gäster. Den hyrs ut året runt.

Bilder och dokument inlagda av Munkedals hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›


Publicerad av

bb2