Kils hembygdsförening i Närkes Kil

  • 25
  • 2
  • 414
Koordinater: 59.371693, 15.082393

Information om Kils hembygdsförening i Närkes Kil

Kils Hembygdsförening har ca 400 medlemmar och har Kils socken som sitt verksamhetsområde. Inom vårt område har det bott människor i ca 5000 år. Vi har en medeltida kyrka med församling sedan ca 1200. Socknen blev på 1800-talet egen kommun som sedermera slogs ihop med Axberg. Sedan 1970-talet är vi numera en bortglömd utmark till Örebro Kommun som enligt kommunens översiktsplan skall utplånas under de kommande 25-åren. Trots det är vi ca 1200 personer som bor och delvis verkar inom området. Vi kommer att slåss för vår rätt att bo och verka där vi vill oavsett vad makthavarna i kommunen säger. Vår Hembygdsförening deltar naturligtvis i den kampen.
Vi är medlemmar i Örebro Läns Hembygdsförbund och därmed medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund. Vill ni ha kontakt med vår hembygdsförening kan ni ringa till ordförande Kjell Möller 070 508 49 30 eller 019 28 20 65, eller eposta kjell@brunnstorp.se
eller skriva till Kils Hembygdsförening c/o Kjell Möller, Hammarby 611, 70592 Örebro

Bilder och dokument inlagda av Kils hembygdsförening i Närkes Kil

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Kils hembygdsförening i Närkes Kil

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2