Hylte hembygdsförening

Hylte hembygdsförening är hembygdsförening för Färgaryds socken.

  • 886
  • 54
  • 155
Visa karta
Hylte hembygdsförening
Koordinater: 56.993154, 13.252817

Information om Hylte hembygdsförening

Hylte hembygdsförening är hembygdsförening för Färgaryds socken. Dåvarande Hyltebygdens hembygdsförening (i Jönköpings län), nuvarande Hylte Hembygdsförening (i Hallands län), bildades den 6 juli 1925.
Föreningen har ca 200 medlemmar.

Kontaktperson: ordförande Bo Westman, mobil 0730-21 90 50 mailadress bossebus213@hotmail.com

Initiativtagare till bildandet 1925 var dåvarande chefen för pappersbruket Ivar Lindeberg.
Det var också pappersbruket som då ställde mark till förfogande för föreningen. Den låg utmed Hässlehultsgatan och järnvägen.
1947 upplät pappersbruket efter långa diskussioner ny plats, Lindekullen, som hembygdsparksområde. Platsen var planerad för Hyltebruks nya kyrkogård! Med övertalning blev det dock ej så.
Området är naturskönt med sina tre fridlysta lindar och beläget i höglänt terräng.

Byggnaderna i parken kommer från olika delar och är av olika ålder.
Bökhultsstugan från 1700-talet kommer från Bökhult i Långaryds socken. 1925 köpte föreningen den.
Ladugården från 1600-talets senare del, är från Björnaryd i Långaryds socken. 1927 fick vi den.
Mjölnarstugan eller Kvarnstugan som från början är från Hyltegård i Färgaryds socken, flyttades till Hylte Kvarn 1810. 1946 skänktes den till föreningen.
Borrebostugan, från slutet på 1800-talet, kommer från Borabo i Färgaryds socken. Det är en undantagsstuga och föreningen köpte den 1948.
Smedjan är byggd 1985 och är en kopia av Bäckhults gårdssmedja.
Ekomomibyggnaden är byggd 1982.

Föreningen ägde även Byåsstugan åren 1934-1945. Denna användes bl a som vaktmästarbostad, styrelserum och arkiv. Stugan blev dock för kostsam för föreningen, varför den såldes.

Styrelsen är aktiv och ett varierat program genomförs varje år. Underhåll av byggnader och mark är ett omfattande, positivt och stimulerande arbete.

Bildgallerier inlagda av Hylte hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Hylte hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Hylte hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2