Hånger hembygdsförening

1948, den 10 april anordnade Hånger Föreläsningsförening ett föredrag på temat ”Vad vet du om din gård och din släkt”.

  • 65
  • 141
  • 178
Visa karta
Hånger hembygdsförening
Koordinater: 57.093080, 13.993937

Information om Hånger hembygdsförening

1948, den 10 april anordnade Hånger Föreläsningsförening ett föredrag på temat ”Vad vet du om din gård och din släkt”. Inspirerad av detta föreslog föreläsningsföreningens ordf., Hjalmar Johansson bildandet av en hembygdsförening. Efter diskussion valdes en interimsstyrelse med Martin Gustavsson från Norra Brusås som ordförande.
Den 2 juni samma år bildades Hånger Hembygdsförening. Den tilltänkte föredragshållaren blev sjuk så kantorn i Kärda, Herbert Andersson bjöds in och höll ett inspirerande föredrag om hembygd, hembygdsvård och hembygdskänsla, härefter beslöts att man skulle bilda Hånger Hembygdsförening.
Styrelsen kom att bestå av den tidigare interimsstyrelsen med undantag av predikanten Gustav Johansson som i sitt ställe föreslog komminister Birger Corenius. Styrelsens sammansättning blev Martin Gustafsson, ordf., Otto Svensson, vice ordf., Birger Corenius, sekr., Algot Andersson, kassör samt som ledamöter Manne Pettersson, John Johansson och Otto Rydén.
Styrelsens första uppgift var att ordna en hembygdsgård och man fastnade för en idyllisk plats, norr om Moen, tillhörande Manne Pettersson, Norra Ryd och Klockaregård.
Man fortsatte med att söka efter en lämplig hembygdsstuga och tacksamt mottog man som gåva mangårdsstugan i Södra Ryd av familjen Sjöstrand. Stugan flyttades 1949-50.
Hösten 1950 tillkom vedskjulet från Åsen, skänkt av Erik Blom.
1954 införskaffades backstugan Skogsdal. Denna hade tidigare stått på torpet Gravarebacken vid Drakaryd och uppfördes troligen i slutet av 1700-talet. De senast bosatta i stugan var kringresande fiskhandlaren Johan Gustav Johannesson ”Skogman” och hans hushållerska Elna.
1956 påbörjades en inventering och kartläggning av övergivna torpställen och boplatser. Arbetet skedde i form av en studiecirkel och leddes av prästen Rune Bornsjö och resulterade i en bok som senare trycktes i 100 ex. Ekplankor med inhuggna namn och nummer på platserna markerar dessa sedan 1981.

 

Bildgallerier inlagda av Hånger hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Hånger hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Hånger hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2