Grycksbo Gille

Hembygdsföreningen Grycksbo Gille bildades den 11 maj 1987. Ett motto för föreningen är ”för bruket och bygden”. Grycksbo Gilles förste ordförande var Stig Jonsson.

  • 3
  • 0
  • 55
Visa karta
Grycksbo Gille
Koordinater: 60.681530, 15.483123

Information om Grycksbo Gille

Hembygdsföreningen Grycksbo Gille bildades den 11 maj 1987. Ett motto för föreningen är ”för bruket och bygden”. Grycksbo Gilles förste ordförande var Stig Jonsson.

En betydelsefull anledning till att föreningen kom i gång var att man önskade bevara Stora Fabriken, som hotades av rivning på grund av pappersbrukets expansionsplaner.

Stora Fabriken som uppfördes 1799 inrymde från början ett ylleväveri och sedermera arbetarbostäder.

Redan under första verksamhetsåret fick föreningen omkring 250 medlemmar. Nuvarande medlemsantal är omkring 400.
En mängd aktiviteter har genomförts under årens lopp. De senaste åren har Gillet annordnat populära julmarknader.

Medlemsbladet Från Bruk och Bygd
utkommer två gånger per år

Vill du bli medlem? Ta kontakt med oss via mail
grycksbogille@telia.com

Årsavgiften är för enskild medlem 75 kr,
för familj 150 kr.

Bankgiro 5107-6339

Bilder och dokument inlagda av Grycksbo Gille

Visa fler bilder & dokument ›


Publicerad av

bb2